Τις ημέρες αυτές με την εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια και της θέσεις που καθημερινά αναπτύσει καθώς και την νέα φόρμουλα λύσης που φημολογείται ότι προωθεί για την επίλυση του Κυπριακού  επανέρχεται στη διεθνή πολιτική σκηνή ο προβληματισμός για την συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 μεταξύ Ταλάτ – Τάσσου Παπαδόπουλου. Ας θυμηθούμε τι αναφέρθηκε μετά την συνάντηση εκείνη και τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Τις επόμενες ημέρες το κείμενο αυτό θα συζητηθεί αρκετά.   

Επιτεύχθηκε μία συμφωνία μεταξύ των κυρίων Παπαδόπουλου και Ταλάτ, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, στις 6 – 8 Ιουλίου, του υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, κυρίου Ιμπραίμ Γκαμπαρί με τους δύο ηγέτες, καθώς επίσης και με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων των δύο κοινοτήτων και τους πρεσβευτές στην Κύπρο των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ειδικώς, ο κύριος Γκαμπαρί είχε δύο χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες και μία κοινή συνάντηση στις 8 Ιουλίου, η οποία κατέληξε στη συμφωνία. Οι δύο ηγέτες επίσης συναντήθηκαν στο πλαίσιο μίας δεξίωσης που δόθηκε από τον κύριο Μόλλερ προς τιμήν του κυρίου Γκαμπαρί.

 Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος υπέβαλε μία γραπτή πρόταση στον τουρκοκύπριο ηγέτη κύριο Ταλάτ, ο σκοπός της οποίας, σύμφωνα με μία επίσημη ανακοίνωση τύπου (7/7/2006) είναι η άμεση έναρξη συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο, πάνω σε ουσιώδεις πλευρές  του κυπριακού προβλήματος, ώστε να προετοιμαστούν συνολικές διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με ηχηρές προοπτικές επιτυχίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Ταλάτ ενεχείρισε στον κύριο Γκαμπαρί μία επιστολή απευθυνόμενη στο ΓΓ του ΟΗΕ, στην οποία προτείνει οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες (7.7.2006).

Μετά την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών, ο κύριος Γκαμπαρί διάβασε ένα ανακοινωθέν στο οποίο σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Μετά από μία πολύ ειλικρινή και πολύ εποικοδομητική συζήτηση, συμφωνήσαμε τα ακόλουθα:

Δέσμη αρχών

  • 1. 1. Δέσμευση για την ενοποίηση της Κύπρου, βασισμένη σε μία διζωνική – δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.
  • 2. 2. Αναγνώριση του γεγονότος ότι η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και ότι η περαιτέρω συνέχισή της θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τουρκοκύπριους και ελληνοκύπριους.
  • 3. 3. Δέσμευση στην πρόταση ότι μία συνολική ρύθμιση είναι εξίσου επιθυμητή και δυνατή και δεν θα έπρεπε να καθυστερήσει περαιτέρω.
  • 4. 4. Συμφωνία έναρξης μίας άμεσης διαδικασίας που θα περιλαμβάνει δικοινοτική συζήτηση θεμάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του λαού και συγχρόνως εκείνα που αφορούν πραγματικά προβλήματα, αμφότερα των οποίων θα συνεισφέρουν σε μία συνολική ρύθμιση.
  • 5. 5. Δέσμευση ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η «σωστή ατμόσφαιρα» προεξάρχει για να είναι επιτυχής αυτή η διαδικασία. Σε αυτή τη σχέση, η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης είναι ουσιώδης, τόσο όσον αφορά τη βελτίωση της ατμόσφαιρας, όσο και σε σχέση με τη βελτίωση της ζωής τουρκοκυπρίων και ελληνοκυπρίων. Επίσης, με αυτή τη σχέση πρέπει να τεθεί ένα τέλος στο επιλεγόμενο «παιχνίδι κατηγοριών».

Απόφαση των δύο ηγετών.

Η Τεχνική Επιτροπή για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του λαού, θα ξεκινήσει τις εργασίες της στο τέλος Ιουλίου, με την πρόβλεψη ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι δύο ηγέτες θα έχουν ήδη ανταλλάξει μία λίστα υπαρκτών προβλημάτων της οποίας τα περιεχόμενα θα συζητηθούν από δικοινοτικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από ειδικούς και θα τελειοποιηθούν από τους ηγέτες. Οι δύο ηγέτες θα συναντιούνται παραπέρα, σε χρονικό διάστημα που θα κρίνεται κατάλληλο, για να δίνουν κατευθύνσεις στις δικοινοτικές ομάδες εργασίας των ειδικών αλλά και για να επιβλέπουν τη δουλειά των Τεχνικών Επιτροπών

Papadopoulos – Talat agreement

An agreement was reached between Mr Papadopoulos and Mr Talat following intensive consultations, on 6 – 8 July 2006, of the UN Under-Secretary-General for Political Affairs Mr Ibrahim Gambari with the two leaders as well as with political party leaders from the two communities and the Ambassadors to Cyprus of the five Permanent Members of the Security Council. In particular, Mr Gambari held two separate meetings with the two leaders and a joint meeting, on 8 July, which resulted in the Agreement. The two leaders also met in the framework of a reception held by Mr Moller in honour of Mr Gambari.

During these meetings, President Papadopoulos submitted a written proposal to the T/C leader Mr Talat, the aim of which, according to an official press release (7.7.2006), is the immediate commencement of talks, on a technical level, on substantial aspects of the Cyprus problem, so as to prepare comprehensive negotiations under the auspices of the United Nations, with sound prospects of success. On his part, Mr Talat handed over to Mr Gambari a letter addressed to the UN Secretary-General, in which he recommends confidence-building measures between the two communities. (7.7.2006)

After the joint meeting of the two leaders, Mr Gambari read out a statement in which he mentioned, inter alia, the following:

"After a very frank and very constructive discussion we have agreed on the following:

Set of Principles

1. Commitment to the unification of Cyprus based on a bi-zonal, bi-communal federation and political equality, as set out in the relevant Security Council resolutions.

2. Recognition of the fact that the status quo is unacceptable and that its prolongation would have negative consequences for the Turkish and Greek Cypriots.

3. Commitment to the proposition that a comprehensive settlement is both desirable and possible, and should not be further delayed.

4. Agreement to begin a process immediately, involving bi-communal discussion of issues that affect the day to day life of the people and concurrently those that concern substantive issues, both of which will contribute to a comprehensive settlement.

5. Commitment to ensure that the "right atmosphere" prevails for this process to be successful. In that connection, confidence building measures are essential, both in terms of improving the atmosphere and improving the life of all Turkish and Greek Cypriots. Also in that connection, an end must be put to the so-called "blame game".

Decision by the two leaders

The Technical Committees on issues that affect the day to day life of people will commence by the end of July provided that, at the same time, the two Leaders will also have exchanged a list of issues of substance and its contents to be studied by expert bi-communal working groups and finalized by the Leaders. The two Leaders will meet further, from time to time as appropriate, to give directions to the expert bi-communal working groups as well as to review the work of the Technical Committees.