από το http://oramapolis-gr.blogspot.com

Γιατί οι ΗΠΑ είναι ο πραγματικός εχθρός της Ελλάδας;

1. Οι διπλωματικές αιτίες

Μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων η Ελλάδα κατέστη ένας απολύτος ασύμφορος σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Μέχρι τότε συναποτελούσε μαζί με την Τουρκία το φράγμα, που εμπόδιζε την έξοδο των σοσιαλιστικών κρατών στην Μεσόγειο. Ρόλος ιδιαίτερος και σημαντικός που συνδεόταν με αρκετά προνόμια. Επειδή όμως η Τουρκία συγκρατούσε μεγαλύτερο βάρος, δηλαδή την ίδια τη Σοβιετική Ένωση -ενώ η Ελλάδα την Βουλγαρία, την Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία- είχε και προνομιακότερη μεταχείρηση που εκφραζόταν με το περίφημο 8 προς 10 και την παραχώρηση της Β. Κύπρου.

Τώρα όμως που το "παραπέτασμα" δεν υπάρχει και η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιο βαθμό ανεξάρτητης πολιτικής και έντονο αντιαμερικανισμό στο εσωτερικό της ( στον οποίο συμπράττουν από την Εκκλησία, μέχρι το ΚΚΕ, πρακτικά πάντες πλην ΣΥΝ), οι ΗΠΑ διακρίνουν πως είναι συμφερότερο για αυτές να επεκτείνουν τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη σε βάρος της Ελλάδας, καθώς αυτά λόγω της πολιτικής και οικονομικής καχεξίας τους είναι απολύτως πειθήνια στα κελεύσματά τους. Με εξαίρεση ίσως τη Βουλγαρία, της οποίας η ευρωπαϊκή πλέον πορεία την καθιστά λιγότερο επιρρεπή στις αμερικανικές πιέσεις, Αλβανία και Σκόπια διαγκωνίζονται πραγματικά για τον τίτλο του πλέον αμερικανόδουλου κράτους.

Πρέπει να καταστή σαφές πως η διαρρύθμιση των συνόρων που παρουσιάζεται στον αλυτρωτικό χάρτη που κυκλοφορούν οι Σκοπιανοί με την Μακεδονία και κυρίως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην κατοχή τους, αποτελεί περισσότερο επιδίωξη της αμερικανικής ηγεσίας παρά της σκοπιανής. Γιατί σύμμαχοι και οι Έλληνες, αλλά δεν δίνουν εύκολα πρόσβαση στα λιμάνια τους, ενώ οι Σκοπιανοί επιθυμούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στα εδάφη τους.