Για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου το αγαθό της πληροφόρησης είναι το πλέον πολύτιμο είναι χρήσιμο -αν όχι επιβεβλημένο- να γνωρίζουμε τι ακριβώς καταγράφεται ως επίσημη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και  του νέου ΝΑΤΟ. Από σήμερα λοιπόν το Greek American News Agency θα προσφέρει τη δυνατότητα αυτή ανα-δημοσιεύοντας το σχετικό news buletin με τις ανά τον κόσμο επίσημες δραστηριότητες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.  

New NATO Senior Civilian Representative in Afghanistan

The NATO Secretary General, Mr. Jaap de Hoop Scheffer, is pleased to announce the appointment of Ambassador Fernando Gentilini of Italy to the position of NATO Senior Civilian Representative in Afghanistan. Mr. Gentilini will be responsible for carrying forward the political-military aspects of the Alliance's assistance to the Afghan Government.

More…
5 May 2008

NATO Secretary General in the Czech Republic for talks

© Ludek Krušinský

NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer travelled to Prague on Monday, 5 May 2008. During his stay in the Czech Republic, Mr. de Hoop Scheffer met with the Czech President, Vaclav Klaus.

More…
7 May 2008

NATO assists Afghanistan to improve munitions stockpile safety

A Memorandum of Cooperation supporting a trust fund project to improve safety and physical security at munitions depots in Afghanistan was signed today at NATO HQ by the NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) and the Islamic Republic of Afghanistan. 

More…
6 May 2008

Information superiority key to success of operations

A high-level conference called for continued national and NATO investment in information and intelligence-sharing, noting that this had a direct impact on the Alliance's ability to succeed in Afghanistan.

More…
3 May 2008

ISAF supports reconstruction in Kabul's remote areas

KABUL, Afghanistan – ISAF's troops of Regional Command Capital (RC-Capital) are conducting reconstruction projects worth more than $3.6 million in Kabul's remote areas.

More…