Αυτή η αφίσα λέει πολλά…Δε χρειάζεται ούτε σχόλια. Ούτε ειδική ανάλυση για το ρόλο και τις σκοπιμότητες της εκδήλωσης. Ούτε ανάλυση για το ποιοι;  πως; και γιατί διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις;   Τα ονόματα… και οι συμμετέχοντες… στην εκδήλωση αυτή λένε πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να γράψουμε ή να αποκαλύψουμε  εμείς για ακόμα μια φορά!