ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ καθ. ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΚΩΝ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Εφορευτικής Επιτροπής,

Νέα Υόρκη 5 Ιουνίου 2008

Όπως και ο Δρ. Κωνσταντίνος Δροσάτος (see attached), σας ζητώ να καταχωρήσετε και να πρωτοκολλήσετε και την παρούσα επιστολή μου στο αρχείο αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας, ώστε να είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε αρχή εποπτέβει τις δραστηριότητες του θεσμού για λόγους ενημέρωσης ή ελέγχου. Ως υπόμνημα στις παραβάσεις του Καταστατικού και των  by-laws της Ομοσπονδίας, που σας έχω ήδη παραθέσει με επισυναπτόμενα έγγραφα (τα οποία επίσης σας ζητώ να καταχωρήσετε και να πρωτοκολλήσετε), η συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η οποία έχει προβεί διαπιστωμένα στις ανωτέρω παραβάσεις, ενδεχομένως  με εκθέτει και καθιστά επισφαλή την καθαρότητα του ποινικού μου μητρώου. Είναι δεδομένο ότι η παραβίαση ενός Καταστατικού, που έχει εγκριθεί ως σύννομο με τους κανόνες-νόμους (By Laws) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποτελεί παράβαση αυτών ακριβώς των νόμων και είναι δυνατόν να επισείει διοικητικές και νομικές κυρώσεις από την εποπτεύουσα αρχή (Πολιτεία της Νέας Υόρκης) της διοικούσας επιτροπής της Ομοσπονδίας.

Για το λόγο αυτό επιθυμώ να δηλώσω προς την Εφορευτική Επιτροπή ότι, αν εντός 48 ωρών δεν προβεί σε έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας των διαδικασιών, στο πλαίσιο που ορίζουν το Καταστατικό και τα by-laws, θα προβώ στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς το Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείαςτης Νέας Υόρκης, προκειμένου αφ’ ενός να διαφυλάξω την προσωπική μου αξιοπρέπειακαι αφ’ ετέρου να αποφύγω μελλοντική κατηγορία εις βάρους μου, ως ηθικού αυτουργού σε παράνομες δραστηριότητες ενός οργανισμού στον οποίο συμμετείχα.

Μετά εξαιρέτου τιμής,

Νικόλαος Κ. Γεωργαντζάς

NicholasC. Georgantzas

Professor,Management Systems

Director,System Dynamics Consultancy

FORDHAMUNIVERSITY BUSINESS SCHOOLS

113 West 60th Street, Suite 617-D

New York, NY 10023-7484, U.S.A.

1-917-667-4022| fax: 1-212-765-5573 | e-mail: georgantzas@fordham.edu