Δύο ανακοινώσεις Γραφείου Στρατολογίας

του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

Από το Γραφείο Στρατολογίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη ανακοινώνονται τα παρακάτω:

           1.  Σύμφωνα με την ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 63/25-6-2008 καλούνται για κατάταξη με την 2008 Γ/ΕΣΣΟ στο  Στρατό Ξηράς οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων:

 

                     α.  Οι γεννηθέντες το έτος 1989 οι οποίοι είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των νομών Άρτας, Αττικής (της περιφέρειας του Β΄ ΣΓ Αθηνών και του ΣΓ Ανατολικής Αττικής), Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου (μόνο του δήμου Ρόδου), Έβρου, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Λακωνίας, Λασηθίου, Μαγνησίας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης (μόνο των δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ιάσμου και Αρριανών), Σάμου και Φλώρινας.

                     β. Οι γεννηθέντες από το 1964 μέχρι και 1989 από όλους τους νομούς του Κράτους εφόσον οι λόγοι  της υποχρέωσης για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς δημιουργήθηκαν από 1 Φεβρουαρίου 2008 έως 30 Απριλίου 2008.

                    γ. Οι γεννηθέντες από το 1964 μέχρι και 1989 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2008 έως  31 Ιουλίου 2008.

           2. Ως ημερομηνίες κατάταξης έχουν ορισθεί οι 4,5,11, 12, 13 και 14 Αυγούστου 2008 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε υποψήφιος για στράτευση.

           3. Ως μονάδες κατάταξης έχουν ορισθεί τα κατά Όπλο και Σώμα προβλεπόμενα Κέντρα Εκπαίδευσης  Νεοσυλλέκτων .

           4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 212 988 5500 εσωτ. 310.

. / .

           1.  Σύμφωνα με την Φ.421.1/51/08/Σ.31098/27-6-2008/ΓΕΝ/Κλάδος Β' καλούνται για κατάταξη με την 2008 Γ/ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων:

                     α.  Οι γεννηθέντες το έτος 1989 (κλάση 2010) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ή αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των νομών Αττικής (Αρμοδιότητας Α΄Σ.Γ. Αθηνών και Ανατολικής Αττικής), Εύβοιας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κυκλάδων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης (Αρμοδιότητας Α΄ Σ.Γ. Θεσσαλονίκης), Πέλλας, Δωδεκανήσου, Κορινθίας, Καρδίτσας, Πιερίας και Ξάνθης.

                     β.  Οι γεννηθέντες από το 1964 μέχρι και 1988 από όλους τους νομούς του Κράτους  και από τους γεννηθέντες το έτος 1989 των νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, εφόσον οι λόγοι  της υποχρέωσης για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν από 1 Φεβρουαρίου 2008  μέχρι 30 Απριλίου 2008.

                     γ. Τους στρατευσίμους που γεννήθηκαν από το 1964 μέχρι και το 1988 και οι οποίοι έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2008 μέχρι και 31 Ιουλίου 2008.

           2. Ως ημερομηνίες κατάταξης έχουν ορισθεί οι 1, 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2008 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε υποψήφιος για στράτευση.

           3. Ως μονάδες κατάταξης έχουν ορισθεί:

                     α.  Το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά για όσους  προέρχονται από αναβολή υγείας.

                     β.  Η Ναυτική Βάση  Κανελλόπουλος (πρώην Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας) στο Σκαραμαγκά, για όλους τους υπόλοιπους.