Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών που ιδρύθηκε από εκπροσώπους Θεσσαλικών οργανώσεων της Ευρώπης, Αυστραλίας και Αμερικής στις 17 Αυγούστου 2007 στα Τρίκαλα, πραγματοποιεί την πρώτη παγκόσμια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 29 Αυγούστου στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καρδίτσας.

Βασικοί στόχοι της πρώτης Γενικής Συνέλευσης είναι να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί μεταξύ των Θεσσαλών όλου του κόσμου, ο προγραμματισμός ενός πρώτου παγκοσμίου θεσσαλικού Συνεδρίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έτος 2009, ο συντονισμός των αναγκαίων οργανωτικών θεμάτων της Συνομοσπονδίας και η καλύτερη γνωριμία των αντιπροσώπων των θεσσαλικών οργανώσεων από Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική.

 

Η παγκόσμια Συνομοσπονδία έχει ως κύριο σκοπό την συσπείρωση των Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίματα, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, οι  οποίες αποβλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας, την προώθηση στενής συνεργασίας των Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, την αλληλοενημέρωση,TO συντονισμό των εκδηλώσεων, την ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς μετανάστες (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) στο εξωτερικό, την επικοινωνία με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Θεσσαλία.  Οι αντιπρόσωποι προέρχονται από θεσσαλικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται  στην Ελλάδα (π.χ Καβάλα και Αθήνα), Ευρώπη (π.χ. Γερμανία και Ελβετία), Αμερική (π.χ. Η.Π.Α. και Καναδά) και Αυστραλία. Το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

1. Έναρξη – Χαιρετισμοί των αντιπροσώπων των Συλλόγων και Ομοσπονδιών.

2. Χαιρετισμός του Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο.

3. Ενημέρωση και απολογισμός για την χρονική περίοδο 17.08.2007 – 29.08.2008.

4. Συμπληρωματική εκλογή θέσεων για το Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Συμπληρώσεις και αλλαγές για το καταστατικό της Συνομοσπονδίας.

6. Προγραμματισμός 1ου παγκόσμιο Θεσσαλικού Συνεδρίου το καλοκαίρι του 2009.

7. Προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.

8. Διάφορα.