Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008

Ώρες: 9.00-14.30

Ξενοδοχείο Classical Acropol

Πειραιώς 1, Πλατεία Ομόνοιας

Αθήνα

Σκοπός του Συνεδρίου: Η ανάδειξη των Μηχανισμών κατάστρωσης και εκτέλεσης πράξεων όπως των Σεπτεμβριανών, της διατήρησης των Μηχανισμών αυτών  σε συνθήκες έλλειψης δημοκρατίας και η ανάγκη επούλωσης του τραύματος στα θύματα με  βάση το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

Πρόγραμμα

 Συνεδρία Α:Τα Σεπτεμβριανά και η απομάκρυνση της Τουρκίας από την  Δημοκρατία. στην Τουρκία (9.00-10.15)

 Dr. Dilek Güven:

Το «Βαθύ» Κράτος, Τα Γεγονότα των Σεπτεμβριανών και Δημοκρατία στη Σημερινή Τουρκία ("Derin" Devlet, Eylül Olaylari ve Günümüz Türkiyesin'de Demokrasi)

 Dr. Hamit Bozarslan:

 Προσέγγιση στα Σεπτεμβριανά από την άποψη της Κοινωνιολογίας της Βίας

 (6-7 Eylül:Siddet sosyolojisi açisindan bir yaklasim).

                       

 Συνεδρία Β:  Το Διεθνές Δίκαιο και τα Σεπτεμβριανά (10.30-11.30)

 Καθ. Ιωάννης Μάζης

Τα Προβλήματα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις παρά-Κρατικές ενέργειες.

 Αν. Καθ. Φωτεινή  Φλογαϊτη Παζαρτζή

Οι Παραβιάσεις των Διεθνών Συμβάσεων Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Συνεδρία Γ: Η Συλλογική Μνήμη (12.00-13.15)

κ. Σάββας Μιχαήλ:

Η Νύκτα Κρυστάλλων κατά των Εβραίων στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 1938.

κ. Γεώργιος Κατσάνος:

Τα Σεπτεμβριανά: Οι άμεσες και οι σημερινές αντιλήψεις στην Τουρκική Κοινωνία.

(6-7 September 1955: Immediate and contemporary perceptions of the pogrom in Turkish society.

κ. Αννα Θεοδωρίδου:

 Η πρόσληψη των Σεπτεμβριανών από τους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης και η

δόμηση της μνήμης τους (Η νύχτα της 6ης 7ης Σεπτεμβρίου του 1955).

Συνεδρία Δ: Η επούλωση του Τραύματος (13.15-14.15)

Δρ. Ψυχίατρος,  Παν. Παπαδόπουλος

Αν.Καθ. Ψυχίατρος, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Στο τέλος κάθε Συνεδρίας θα αφιερωθεί χρόνος 10 λεπτών για ερωτήσεις και συζήτηση.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6977008922,2109517072, 2106464270,