Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Γ. Δροσάτος*

Την περίοδο 27-30 Σπετεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ελλήνων Ιατρών της Διασποράς υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και με τη συνδρομή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδας. Στο συνέδριο συμμετείχαν  Έλληνες και Κύπριοι κλινικοί Ιατροί και ερευνητές Βιοϊατρικής όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων.  Η οργάνωση της θεματολογίας των επιστημονικών ενοτήτων είχε ανατεθεί στο Παγκόσμιο Ελληνικό Ιατρικό Δίκτυο (Global Hellenic Medical Network) και στον Παγκόσμιο Ελληνικό Βιοϊατρικό Σύλλογο (World Hellenic Biomedical Association – www.whba.co.uk).

 

 

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτέλεσε συνέχεια του αντίστοιχου συνεδρίου που οργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας στην Κω το 2007, με πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Δ. Αβραμόπουλου, σε συνέχεια των επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων που από τη δεκαετία του 1980 οργανώνει ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος καθώς και άλλοι επιστημονικοί σύλλογοι της διασποράς. Το Συνέδριο της Κω σηματοδότησε τη δημιουργία του παγκοσμίου ελληνικού ιατρικού δικτύου το οποίο στοχεύει στο συντονισμό των επιμέρους ιατρικών και βιοεπιστημονικών φορέων του Ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της επιστημονικότητας και της συνεργασίας των Ελλήνων Ιατρών και Βιοεπιστημόνων σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου εκμεταλλευόμενο αφενός τη δεδομένη διάθεση προσέγγισης των Ελλήνων επιστημόνων και αφετέρου τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες που την καθιστούν εφικτή.

Το συνέδριο της Πάφου, στο οποίο παρέστησαν και απήυθυναν χαιρετισμό οι Υπουργοί Υγείας της Κύπρου, Δρ. Χρήστος Πατσαλίδης και της Ελλάδας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, φιλοξένησε ευρεία σειρά επιστημονικών ενοτήτων οι οποίες εστίασαν σε θέματα μείζονος σημασίας για τη σύγχρονη κλινική ιατρική και βιοϊατρική βασική έρευνα. Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες επισκοπήσεις των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε θεραπευτικές προσεγγίσεις και στην αναζήτηση των φυσιολογικών και βιοχημικών μηχανισμών εκδήλωσης νόσων όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταβολικά νοσήματα, ανοσολογικές νόσοι, ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές, μολυσματικές ασθένειες και νόσοι του γαστρεντερικού συστήματος.

Στο περιθώριο των επιστημονικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή τόσο μεταξύ τους όσο και με εκπροσώπους του κυπριακού και του ελληνικού Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διεύρυνσης επιστημονικών  συνεργασιών. Τα δύο υπουργεία άλλωστε ενθαρρύνουν έμπρακτα τις συνεργασίες αυτές όπως αποτυπώνεται από την εκπεφρασμένη διάθεσή τους να συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά το συγκεκριμένο επιστημονικό συνέδριο και να αναπτύσσουν μια σειρά από δράσεις, όπως η δημιουργία βάσης δεδομένων των Ελλήνων Ιατρών και Βιοεπιστημόνων της Ελλάδας και της διασποράς και η μελλοντική παροχή τιμητικών υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές που διακρίνονται για τις επιστημονικές τους ανακαλύψεις.   

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΣ (ερευνητής Βιοϊατρικής Πανεπιστημίου Columbia Νέας Υόρκης και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Βιοεπιστημόνων ΗΠΑ – www.hba-usa.org)