Έγκειται η θρησκευτική πίστη απλά στον φόβο του ανθρώπου στο άγνωστο;
Τι φανερώνουν οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες;
Δεν υπάρχει ποιο παρεξηγημένη και διαστρεβλωμένη έννοια στον κόσμο από αυτή της θρησκευτικής πίστης. Η ιστορία, και ίσως όλοι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί, έχουν βαθιά επηρεαστεί από το θρησκευτικό συναίσθημα.

Πρόκειται μήπως -όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι- για ένα συναίσθημα το οποίο προκλήθηκε από τον φόβο του ανθρώπου για το άγνωστο; Ή μήπως έχει σχέση με την ίδια την φύση μας; Δεν είναι γεγονός, το ότι υπήρξε το μέσον (η εκάστοτε θρησκευτική πίστη) για την χειραγώγηση του όχλου; Αν ήταν απλά ένα αίσθημα φόβου, τότε πως γίνεται τολμηροί άνθρωποι, στην πορεία της ιστορίας, να ήταν βαθιά θρησκευόμενα άτομα; Ακόμα και άνθρωποι του πνεύματος, στην αρχαία αλλά και στην ποιο σύγχρονη εποχή, δεν δίσταζαν να ομολογήσουν την πίστη τους σε μια ανώτερη δύναμη. Ο Σωκράτης, λόγου χάριν, λίγο πριν πιει το κώνειο είπε στον πιστό του φίλο: «Κρίτων, οφείλουμε μια ευχαριστήρια θυσία στον Ασκληπιό, έναν πετεινό. Κάντε το, και μην το ξεχάσετε.». Ήταν άραγε ο φόβος του άγνωστου που τον υποκίνησε ή μήπως κάποιο βαθύτερο συναίσθημα;