Ο Συντονιστής του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης κύριος Γιώργος Αμαραντίδης συναντήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 με εκπροσώπους των ομογενών διορισμένων και αδιόριστων εκπαιδευτικών στα γραφεία της Περιφέρειας Ευρώπης, στη Φρανκφούρτη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαιτέρως θετικό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν τον Συντονιστή του ΣΑΕ για τα προβλήματα που τους απασχολούν και για τις λύσεις που προτείνουν.

Κύρια αιτήματα των αδιόριστων ομογενών εκπαιδευτικών είναι:

  • Η άμεση εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2413.

Οι ομογενείς πρότειναν, οι κενές θέσεις που προκύπτουν από

εγκυμοσύνες, ασθένειες κλπ να καλύπτονται  από ομογενείς, οι

οποίοι βρίσκονται στον πίνακα που συγκροτήθηκε μετά την τελευταία

προκήρυξη του ΕΠΥΣΔΕ. Με τον ίδιο νόμο να προσλαμβάνονται

επίσης ομογενείς ως υπάλληλοι στα Συντονιστικά Γραφεία και στις

αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.   

  • Να υπάρξει σαφής ορισμός του μόνιμου κατοικου εξωτερικού. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι δεν ικανοποιεί η σημερινή κατάσταση, όπου η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού προσδιορίζεται διαφορετικά στην περίπτωση της στρατολογίας, της εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και στη φορολόγηση.

Ο κ. Αμαραντίδης ευχαρίστησε τους  εκπροσώπους για την εποικοδομητική συνεργασία, χαρακτήρισε χρήσιμα τα αποτελέσματα της συνάντησης και τόνισε ότι θα τα μεταφέρει στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί,  οι μαθητές και τα σχολεία στο εξωτερικό.