Στις 17.01.2009, δημοσιεύθηκε άρθρο στο ιστολόγιό μας, με τον διακριτικό τίτλο, «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΩΝ» (http://strategy-geopolitics.blogspot.com/2009/01/blog-post_2143.html), στο οποίο επισημάνθηκαν πλήθος παραλείψεις και παρατυπίες στην ιστοσελίδα του εν λόγω Υπουργείου.

Μετά το πέρας ικανού χρονικού διαστήματος, επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και πάλι, και επισημαίνουμε τα εξής.-

 

1.- Στείλαμε τις επισημάνσεις μας, στο Υπουργείο των Εξωτερικών και διαπιστώσαμε πως ακολούθησαν κάποιες σημαντικές διορθώσεις και ενημερώσεις με βάση τις παρατηρήσεις μας. Π.χ. η ενότητα του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου ενημερώθηκε και αναρτήθηκε σε ξεχωριστή ενότητα. Με την διαφορά πως ως τελευταία ενημέρωση της υποενότητας, αναφέρεται ο Δεκέμβριος του 2008…Το δικό μας δημοσίευμα έγινε στις 17.01.2009, οπόταν και ήταν η ημερομηνία διαπίστωσης της ελλιπούς ενημέρωσης για το θέμα. Φαίνεται το Υπουργείο μας διαθέτει μεταφυσικές ικανότητες, να πραγματοποιεί αναχρονισμούς…Φυσικά η μικρολεπτομέρεια αυτή είναι ήσσονος σημασίας. Διορθώσεις υπήρξαν και σε άλλες ενότητες, με παρόμοιο αναχρονισμό.

2.-Στην σημερινή μας επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών μας, επισκεφθήκαμε την ενότητα των «Αρχών Εξωτερικού», όπου κατ΄αλφαβητική σειρά, αναγράφονται οι Διπλωματικές μας Αρχές στο Εξωτερικό κλπ.

Για να διαβάσετε την συνέχεια πατήστε ΕΔΩ