Την άμεση επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, την επιστροφή περιουσιών που έχει κατασχεθεί και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνει στην Τουρκία η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) σε έκθεσή της για την Άγκυρα, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει έλλειψη στατιστικών στοιχείων για την εθνική σύσταση του πληθυσμού και συστήνει την παροχή αυτών καθώς και πληροφοριών για τη χρήση μητρικών γλωσσών, γλωσσών ευρέως ομιλούμενων ή άλλων δεικτώνεθνικής διαφοροποίησης.
Καλεί την Τουρκία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της προκειμένου να επιτραπεί η διδασκαλία γλωσσών, οι οποίες παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην Τουρκία, στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, και να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση επιθέσεων και απειλών κατά Ρομά, Κούρδων και άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων.