Όσοι από τους συμπατριώτες επιθυμούν να ψηφίσουν ελληνικά κόμματα στις Ευρωεκλογές 2009, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γενικό Προξενείο της περιοχής τους αιτήσεις εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009. Οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς πρέπει να προσέλθουν με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο τους στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής τους και να υποβάλουν δήλωση ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στην προξενική τους περιφέρεια

Τις ανωτέρω δηλώσεις μπορεί να υποβάλει και νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκτυπωτή μπορούν να συμπληρώσουν οι ίδιοι τη δήλωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/), να την εκτυπώσουν και στη συνέχεια να την καταθέσουν στην αρμόδια προξενική αρχή.

Την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας οι εκλογείς θα πρέπει να προσέλθουν στο εκλογικό τμήμα με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο τους.

Διευκρινίζεται ότι οι εκλογείς που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν στο εξωτερικό και που ενδεχομένως θα βρίσκονται στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών (07/06/2009) έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν ψηφίσει την προηγουμένη στη χώρα διαμονής τους.