κ. Δρ. Ολγα Σαρανταπούλου ευχαριστώ για το δελτίο σας και για την παρέμβασή που είχατε στο Συνέδριο του ΣΑΕ στις Βρυξέλλες, ως γραμματεύς που είστε.

Υπήρξα μετανάστης 28 χρόνια στη Γερμανία (Erlangen Νυρεμβέργη). Το χειρότερο όλων που ένοιωσα στη διαμονή μου στο εξωτερικό, ήταν η ανυπαρξία του ελληνικού κράτους, όχι του ελλνηνισμού γιατί αυτός ζει και βασιλεύει. Η ένστασή μου σε όλα αυτά που λέτε είναι η μη αναφορά σας στο ζήτημα της ψήφου των ελλήνων της διασποράς. Υπάρχει ένας ελληνισμός στο εξωτερικό δυναμικότερος, καθαρότερος, υγιέστερος (πολιτικά πάντα και κοινωνικά) από τον ελλαδικό που περιμένει το Ελληνικό κράτος να του πει "είμαι εδώ", σε περιμένω, σε υποστηρίζω.

Είμαι υπέρ να ονομαστεί η Ελληνική Δημοκρατία σε "Πολιτεία των Ελλήνων", ώστε και η Ελληνική Βουλή, να λάβει την πραγματική της σημασία ως "Βουλή των Ελλήνων" που φέρεται ότι είναι.

Αυτό είναι το αίτημα της ελληνικής Διασποράς, διότι όλα τα άλλα τα έχει βρει μόνη της και αυτό θα πρέπει να είναι το ΠΡΩΤΟ αίτημα του ΣΑΕ κ. Σαρανταπούλου, με όλο το σεβασμό στη θέση σας και στο πρόσωπό σας.

Να σταματήσει η Ελλάδα να βλέπει την δήθεν διασπορά ως μετανάστες και ως εισόδημα και "άδηλοι πόροι" για το Υπουργείο Οικονομικών. Αναμένω μια απάντηση φυσικά.   Μπουλγούρης ΑναστάσιοςΕπομένως, το πρώτο που πρέπει να πράξει το ελληνικό κράτος – η Ελληνική Δημοκρατία – να δώσει το δικαίωμα στον έλληνα του εξωτερικού να ψηφίζει και θα δείτε πως αλλάξει το πολιτικό καθεστώς – γίγνεσθαι της Ελλάδος και πως μεταλλάσεται το "κράτος των Αθηνών" πως σταματούν τα σκάνδαλα και νοικοκυρεύονται τα οικονομικά μας.