Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Εξωτερικών-Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού συνδιοργανώνουν και συγχρηματοδοτούν Παγκόσμιο Πρόγραμμα Φιλοξενίας για παιδιά, νέους και άτομα τρίτης ηλικίας της ελληνικής διασποράς σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Κοινότητες κτλ.) και αφορά τέσσερις ηλικιακές ομάδες.

Α. παιδιά ηλικίας 8-12 (να μην έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας κατά τη μετακίνησή τους προς την Ελλάδα).

Β. νέους ηλικίας 13-17 ετών

Γ. νέους ηλικίας 18-25 ετών

Δ. άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω για τους άντρες και 60 ετών και άνω για τις γυναίκες.

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος είναι από 1.7.2009 έως 15.9.2009 για τα παιδιά και τους νέους και από 15.8.2009 έως 30.9.2009 για τους ηλικιωμένους.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ.ΑΕ) http://www.eetaa.gr/ και στην ιστοσελίδα της ΓΓΑΕ http://www.ggae.gr/

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5214659, 210-5214600 κα Ξένη Μπαλωτή, Fax: 21-5214733