Από το Γραφείο Στρατολογίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Φ. 420/7/80857/Σ.161/6-5-09/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος» (ΦΕΚ 845/6-5-2009, τ.Β'), απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 19 Μαΐου 2009 μέχρι και 26 Ιουνίου 2009, οι Έλληνες του εξωτερικού (πλην λιποτακτών), που θα μεταβούν στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

            Η ποινική δίωξη των ως ανωτέρω απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.