Ἐν Ἀθήναις, τῇ 2ᾳ Ἰουνίου 2009

Ἐξοχώτατον

κύριον Christoph Farnaud

Πρέσβυ τῆς Γαλλίας

Γαλλική Πρεσβεία

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 7

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,

Πληροφορηθείς τό τραγικό συμβάν τοῦ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος μέ τό AIRBUS 330 τῆς ἑταιρείας Air France στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό μέ τόσους συνανθρώπους μας καί τούς ἑβδομήντα τρεῖς Γάλλους πού ἔφυγαν ἀπό τήν παρούσα ζωή, ἐκφράζω τά θερμά μου συλληπητήρια καί εὔχομαι καλήν παρηγορίαν καί εἰρήνη στίς οἰκογένειές τους καί σ' ὅλους τούς συγγενεῖς.

Ὁ Θεός ν΄ ἀναπαύει τίς ψυχές τους.

Μετ΄ εὐχῶν διαπύρων

+ Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος