Στο Ορθόδοξο κέντρο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης στο Σαμπεζί(Ελβετία),  πραγαμτοποιείται από το Σάββατο 6 Ιουνίου  η προπαρασκευαστική πανορθόδοξη συνεδρίαση η οποία θα ολοκληρθωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου.  Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν τρεις Πανορθόδοξες-προ των συνοδικών- συνεδριάσεις (Σαμπεζί, 1976, 1982, 1986) και πέντε Προπαρασκευαστικές επιτροπές (Γενεύη 1971, Σαμπεζί 1986, 1990, 1993 και 1999).

Η παρούσα -δεκαετής- διακοπή της σύγκλησης των συνεδριάσεων και των εργασιών της προπαρασκευαστικής επιτροπής οφείλεται σε επιπλοκή κατά τις μεταξύ τους σχέσεις, λόγω των διαφορών μεταξύ της Μόσχας και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως για το θέμα του εκκλησιαστικού συστήματος της Εσθονίας.

Η συνάντηση των Προκαθημένων  και των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τον Οκτώβριο του 2008 στην Κωνσταντινούπολη, επέτρεψε την ανανέωση των διορθόδοξης συνεργασίας για την προετοιμασία της Συνόδου, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η πρώτη Ειρηνική επίσκεψη-προσκύνημα του Πατριάρχη Μόσχας κ Πασσών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εντός του Ιουνίου(09) 

Οι προετοιμασίες για την Μεγάλη Σύνοδο αποφασίστηκε να πραγματοποιούνται μέσω της σύγκλησης Πανορθοδόξων – πριν  απο τις συνοδικές- συνεδριάσεων και διορθοδόξων προπαρασκευαστικών επιτροπών.

«Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν το θέμα του Εκκλησιαστικού συστήματος της Ορθόδοξης Διασποράς(Ορθόδοξοι που ζουν έξω από τα σύνορα της οποιασδήποτε από τις Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες)», – δήλωσε την Τρίτη ο εκτελών χρέη Γραμματέα του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας για τις διορθόδοξες σχέσεις,ιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ.

Ο π. Ιγκόρ σημείωσε μεταξύ άλλων  "ότι για πολλούς αιώνες, από την τελευταία- έβδομη- Οικουμενική Σύνοδο, συσσωρεύτηκαν αρκετά ζητήματα που απαιτούν πανεκκλησιαστικές λύσεις για την ενίσχυση της ενότητας και για την αποφυγή των διαιρέσεων στους κόλπους της ενωμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας".

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα στο άμεσο μέλλον, σχεδιάζεται να συγκληθεί η Μεγάλη και Ιερά Σύνοδος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», – εξήγησε ο ίδιος κληρικός του Πατριαρχείου Μόσχας 


Κατά τον Δεκέμβριο του 2009 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση της διορθόδοξης προπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Το επίσημο ανακοινωθέν της Γραμματείας της προπαρασκευαστικής έχει ως εξής: 

 

Σαμπεζύ, τῇ 7η Ἰουνίου 2009

 Τῇ προσκλήσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατόπιν ὁμοφώνου σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συνῆλθεν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ Δ’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου καί τῇ συμμετοχῇ τῶν σεβασμίων Ἀντιπροσωπιῶν πασῶν τῶν κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Διασκέψεως, ἀπό τῆς 7ης μέχρι τῆς 13ης Ἰουνίου τρ.ἔ., ἤρξαντο κατά τά καθιερωμένα διά τῆς πανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου κατά τήν εὔσημον ἑορτήν τῆς Πεντηκοστῆς καί ἔχει ὡς ἀποστολήν τήν ἀποδοχήν τῶν ὁμοφώνων προτάσεων τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (1990, 1993) ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, ὡς καί τοῦ ὑπό τοῦ Διορθοδόξου Συνεδρίου (1995) συνταχθέντος σχεδίου Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων τῶν κατά περιοχάς ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.

Ἡ ὑπό τῆς Διασκέψεως ἀποδοχή τῶν κειμένων αὐτῶν ὁλοκληρώνει τήν ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς προπαρασκευαστικήν διαδικασίαν κατ’ ἀναφοράν πρός τήν συγκληθησομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐνισχύει τήν πληρεστέραν ἀξιοποίησιν τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων διά τόν ἐν πνεύματι συνοδικῷ συντονισμόν τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ.

 

Η Εκκλησία του Χριστού εκφράζεται Συνοδικά. Από την αρχή ως σήμερα. Αλλά από τη στιγμή που το Ρωμαϊκό κράτος αγκάλιασε την Εκκλησία, και οι Συνοδικοί της όροι έγιναν νόμοι του κράτους, απέκτησε νόημα η έννοια: "Οικουμενική Σύνοδος".

Οικουμενική Σύνοδος, είναι εκείνη που:

1. Συγκλήθηκε από Αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με οικουμενική (παν-Ρωμαϊκή) εμβέλεια, αλλά φυσικά και πανχριστιανική.

2. Οι αποφάσεις της έγιναν αποδεκτές από ολόκληρη την ανά τον κόσμο Ορθόδοξη Εκκλησία, διαχρονικά.

3. Αποφάσεις της διατυπώθηκαν από Θεούμενο.

4. Οι αποφάσεις της υπεγράφησαν από τα Ρωμαϊκά Πατριαρχεία.

5. Ασχολήθηκε με σημαντικά Θεολογικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, θα κάνουμε μια περιληπτική γνωριμία με τις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας, αφήνοντας αναλυτικότερες περιγραφές για άλλα ειδικότερα άρθρα.

1η Οικουμενική Σύνοδος: 325 μ.Χ. Νίκαια της Βιθυνίας. Συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έλαβαν μέρος 318 επίσκοποι. Ασχολήθηκε με τη βλασφημία του Αρείου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και όχι ομοούσιος του Πατρός. Κανόνισε και την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα. Τότε άρχισε να γράφεται το Σύμβολο της Πίστης.

2η Οικουμενική Σύνοδος: 381 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. Συνεκλήθη από τον Μέγα Θεοδόσιο. Έλαβαν μέρος 150 Ορθόδοξοι επίσκοποι και 36 Μακεδονιανοί. Προήδρευσε ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Καταδίκασε και πάλι τον Άρειο, και την αίρεση του Μακεδονίου, ο οποίος δίδασκε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα του Θεού, γι' αυτό και ονομάστηκε "πνευματομάχος".

3η Οικουμενική Συνόδος: 431 μ.Χ. Έφεσος. Συνεκλήθη από τον Θεοδόσιο τον Β΄. Δογμάτισε κατά του Νεστοριανισμού, στο Ναό της βασιλικής της Παναγίας με 200 επισκόπους. Καταδίκασε τον Νεστόριο επίσκοπο Κωνστ/πολης, και δογμάτισε ότι μπορεί η Παναγία να ονομάζεται και Θεοτόκος.

4η Οικουμενική Σύνοδος: 451 μ.Χ. Χαλκηδόνα της Μ. Ασίας με 630 επισκόπους. Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό και την αυτοκράτειρα Πουλχερία. Εκεί καταδικάστηκε ο Μονοφυσιτισμός.

5η Οικουμενική Σύνοδος: 5 Μαϊου ως 21 Ιουνίου του 553 μ.Χ., με 165 πατέρες. Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Καταδίκασε τον Ωριγενισμό, τον Νεστοριανισμό, κλπ αιρέσεις.

6η Οικουμενική Σύνοδος: 680 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πωγωνάτο. Παραβρέθηκαν από 150 – 289 επίσκοποι. Καταδίκασε την αίρεση του Μονοθελητισμού. Η Σύνοδος αυτή διατύπωσε ότι ο Χριστός έχει και Θεία και ανθρώπινη θέληση, η οποία υποτάσσεται στη Θεία.

Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος: 691 μ.Χ. Κωνσταντινούπολις. Συνεκλήθη από τον Ιουστινιανό τον Β΄ και έγινε «εν Τρούλλω του Παλατίου», οπότε ονομάσθηκε: «Εν Τρούλλω». Δεν ήταν ανεξάρτητη Σύνοδος, αλλά συστηματοποίησε και ολοκλήρωσε το έργο των δύο προηγουμένων Συνόδων, της 5ης και της 6ης, γι' αυτό, αν και Οικουμενική, ονομάσθηκε: «Πενθέκτη», ως τμήμα εκείνων των Συνόδων, και δεν αριθμήθηκε ως ξεχωριστή Οικουμενική Σύνοδος.

7η Οικουμενική Σύνοδος: 787 μ.Χ. Νίκαια της Βιθυνίας, στο ναό της Αγίας Σοφίας. Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία. Παρεβρέθηκαν 367 πατέρες. Στερέωσε και προφύλαξε τις εικόνες αναθεματίζοντας την εικονομαχία και καταδικάζοντας την ιδέα της σχηματοποίησης της αόρατης και άυλης Τριάδος. Εκεί εκφράσθηκε η θεολογία περί της εικονογράφησης του Χριστού και των Αγίων ως κάτι που είδαμε.

8η Οικουμενική Σύνοδος: 879-880 μ.Χ. Κωνσταντινούπολις. Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Μακεδόνα. Ηγήθηκαν ο Ορθόδοξος τότε Πάπας της Ρώμης Ιωάννης Η΄ (872-882) και ο Πατριάρχης της Κων/πόλεως Νέας Ρώμης Μεγάλος Φωτιος (858-867, 877-886). Επεκύρωσε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και καταδίκασε το Φιλιόκβε, που μόλις τότε είχε αρχίσει να επιβάλλεται. [Kαταδίκασε τις αιρετικές Συνόδους του Καρλομάγνου στη Φραγκφούρτη (794) και το Άαχεν (809)].

9η Οικουμενική Σύνοδος: 1341 μ.Χ. Δογμάτισε για την άκτιστη Ουσία και την άκτιστη Ενέργεια του Θεού, καθώς επίσης και για τον Ησυχασμό, καταδικάζοντας τον αιρετικό Βαρλαάμ τον Καλαβρό. Έτσι η Σύνοδος αυτή ασχολήθηκε με θεολογικά ζητήματα, συγκλήθηκε από αυτοκράτορα, (Συνοδικός Τόμος του 1341) και συμμετείχε Θεούμενος (Άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς), και οι αποφάσεις της έγιναν δεκτές από ολόκληρη την Εκκλησία. Συνεπώς και η Σύνοδος αυτή έχει αξία Οικουμενικής Συνόδου.

 

Οι ανωτέρω εννέα Οικουμενικές Σύνοδοι, δημοσιεύτηκαν ως ρωμαϊκοί νόμοι υπογεγραμμένοι από τον Αυτοκράτορα αφού προηγουμένως τα πρακτικά τους υπογράφτηκαν από τους πέντε ρωμαίους Πατριάρχες, τους Μητροπολίτες και επισκόπους τους. Ο Αυτοκράτορας συγκαλούσε αυτές τις Οικουμενικές Συνόδους σε συνεργασία με τα Πέντε Ρωμαϊκά Πατριαρχεία της α) Πρεσβυτέρας Ρώμης, β) Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης, γ) Αλεξανδρείας, δ) Αντιοχείας, στα οποία προστέθηκε το 451 ε) των Ιεροσολύμων. Εξαιρείται η Ένατη Οικουμενική Σύνοδος του 1341 που τα πρακτικά της προσυπέγραψαν μόνο τέσσερις ρωμαίοι Πατριάρχες και επικύρωσε ο ρωμαίος αυτοκράτορας. Απουσίαζε τώρα το Πατριαρχείο της Πρεσβυτέρας Ρώμης που εν τω μεταξύ είχε καταληφθεί βίαια από τους Φράγκους, Λογγοβάρδους, και Γερμανούς με τη βοήθεια των Νορμανδών. Μία σφοδρή επίθεση που ξεκίνησε το 983 και ολοκληρώθηκε το 1009 – 1046. Μετά το 1045 οι Πάπες της Ρώμης εκτός του Βενέδικτου του 10ου (1058-9), δεν ήσαν πλέον Ρωμαίοι αλλά μέλη της φραγκολατινικής αριστοκρατίας που είχε υποδουλώσει τον ρωμαϊκό πληθυσμό.

Μετά τη πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του αυτοκράτορα, το 1453 τα τέσσερα ρωμαϊκά Πατριαρχεία της Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων συνέχισαν να συγκαλούν Συνόδους με τις οποίες συνέχισαν τη παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων. Ο μόνος λόγος που αυτές οι Σύνοδοι δεν ονομάστηκαν "Οικουμενικές" είναι απλά γιατί ο τίτλος αυτός σημαίνει "Αυτοκρατορικές" επειδή οι αποφάσεις αυτών των Συνόδων γίνονταν τμήμα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Με άλλα λόγια οι αποφάσεις των ρωμαϊκών Συνόδων μετά το 1453 είναι τμήματα του Εκκλησιαστικού Δικαίου, αλλά όχι πλέον του αυτοκρατορικού Δικαίου. Δεν υπήρχε πλέον Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ρωμαίος αυτοκράτορας να εκδίδει ρωμαϊκούς Νόμους. Έτσι αυτές οι Εννέα Οικουμενικές Σύνοδοι ήταν ταυτόχρονα και εκκλησιαστικοί Νόμοι και ρωμαϊκοί Νόμοι. Οι Σύνοδοι που συνήλθαν μετά το 1453 είναι τμήματα του Εκκλησιαστικού Δικαίου με όχι μικρότερο κύρος από τις Οικουμενικές Συνόδους, εκτός από τη φαντασία των συγχρόνων Ορθοδόξων που έχουν εξαπατηθεί από την ρωσική Ορθοδοξία του Μέγα Πέτρου.

Έτσι υπάρχουν σήμερα Ορθόδοξοι που αυτοαποκαλούνται Εκκλησία των Επτά Οικουμενικών Συνόδων. Πολλοί (αδιάβαστοι) Ορθόδοξοι αγνοούν την Όγδοη και την Ένατη Οικουμενική Σύνοδο. Η Όγδοη Οικουμενική Σύνοδος το 879 απλά καταδίκασε αυτούς που "προσθέτουν" ή "αφαιρούν" από το Σύμβολο του 381 καθώς και όσους δεν αποδέχονται τη διδασκαλία περί Εικόνων της Έβδομης Οικουμενικής Συνόδου. Οι Φράγκοι που καταδικάζονται, προς το παρόν δεν αναφέρονται καθαρά, με σκοπό να τους δοθεί η ευκαιρία να αναθεωρήσουν.

Η Ένατη Οικουμενική Σύνοδος το 1341 καταδίκασε το πλατωνικό μυστικισμό του Βαρλαάμ του Καλαβρού, ο οποίος είχε έρθει από τη Δύση ως προσήλυτος στην Ορθοδοξία. Φυσικά η απόρριψη του πλατωνικού τύπου μυστικισμού ήταν παραδοσιακή πρακτική των Πατέρων.

Για περισσότερα: http://www.romanity.org/htm/rom.e.00.vasikes_theseis_autou_tou_website.htm