Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κοινοποίησε στο γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας που διεξήχθησαν τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, από τους 170 εγγραφέντες προσήλθαν στις εξετάσεις οι 167 εκ των οποίων πέτυχαν και στις τέσσερις εξεταζόμενες γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού, κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού, παραγωγή γραπτού λόγου) οι 147, στους οποίους και χορηγείται το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Διαγωνισθέντες

Επιτυχόντες

Ποσοστό Επιτυχίας

Δ' Επίπεδο

28

25

89%

Γ' Επίπεδο

39

27

69%

Β' Επίπεδο

61

61

100%

Α' Επίπεδο

39

34

87%

Σύνολο

167

147

88%

Ειδικότερα, ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει τα ποσοστά επιτυχίας ανά επίπεδο και ανά γλωσσική δεξιότητα:

 

Α' Επίπεδο

Β' Επίπεδο

Γ' Επίπεδο

Δ' Επίπεδο

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Κατανόηση προφορικού λόγου

97%

100%

92%

100%

98%

Κατανόηση γραπτού λόγου

87%

100%

72%

96%

90%

Παραγωγή γραπτού λόγου

90%

100%

74%

93%

90%

Παραγωγή προφορικού λόγου

87%

100%

100%

93%

96%

Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κληθούν σε τελετή απονομής το φθινόπωρο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, στο τηλέφωνο (212) 879-2044.