Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπύρο Κουβέλη είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης. Στην πρώτη αυτή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ, ο κ. Ταμβάκης ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει ο κ. Κουβέλης, εκφράζοντας τη βούληση για στενή και εποικοδομητική συνεργασία.

Ο κ. Ταμβάκης ενημέρωσε τον Υπουργό για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΣΑΕ και τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ίδιος και το Προεδρείο για την περεταίρω ανάπτυξη του θεσμού, προς όφελος των Απανταχού Ελλήνων, που όπως τόνισε, πάντα βρίσκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, σημείωσε ο κ. Ταμβάκης, δραστηριοποιούνται όλα τα Μέλη του Προεδρείου.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ συζήτησε με τον κ. Κουβέλη και την διοργάνωση της 1ης Συνάντησης των Συντονιστών Συμβουλίων Νεολαίας των 7 Περιφερειών του ΣΑΕ, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με την 6η Συνεδρίαση του Προεδρείου.

Αναφορά έγινε και στη δράση που αναπτύσσει η ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ» του ΣΑΕ, ενώ τονίστηκε η ανάγκη περεταίρω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου.