I. Δ Ε Σ Μ Ε Υ Ο Μ Α Σ Τ Ε

1. Για την εξασφάλιση της ενότητας της παράταξης και της εσωτερικής συνοχής της, προκειμένου όχι μόνο να αντιμετωπισθεί άμεσα και αποτελεσματικά η αρνητική συγκυρία, όπως διαμορφώθηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου 2009, αλλά και να δημιουργηθεί στους πολίτες που μας στηρίζουν και στον κόσμο γενικότερα, αίσθημα αισιοδοξίας, προοπτικής, ταχύτατης και δυναμικής ανάκαμψης.

2. Η ευθύνη αυτή βαρύνει ακόμη περισσότερο τα στελέχη τα οποία, από την πολιτική τους διαδρομή, το έργο τους στους κυβερνητικούς τομείς ευθύνης που ανέλαβαν και την παρουσία τους στην κοινωνία γενικότερα, κατεγράφησαν στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών και οπαδών μας, ως οι πλέον κατάλληλοι για τη διασφάλιση της ενότητας και τη δημιουργία της προοπτικής επανόδου μας στην πολιτική πρωτοκαθεδρία της χώρας. Με νέες αρχές, ιδέες και πολιτικές, προσαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα, στο πλαίσιο της ριζοσπαστικής, φιλελεύθερης και δημοκρατικής ιδεολογίας, που είναι ο ιδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας μεταπολιτευτικά.

II. Ε Γ Γ Υ Ο Μ Α Σ Τ Ε

3. Τη συντεταγμένη και διάφανη διαδικασία ανάδειξης στο μέλλον της ηγεσίας από την ευρύτερη κοινωνική βάση της παράταξης.

4. Τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των καταστατικών πλαισίων, που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ενότητα, συλλογικότητα και αποτελεσματικότητα στην λειτουργία του κόμματος, στην κοινοβουλευτική του δράση και στην αναβαθμισμένη και ενεργή παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

5. Την ανάδειξη ενδυναμωμένης της ιδεολογίας της παράταξης και της λειτουργίας του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, με βάση την ιδρυτική πράξη του κόμματός μας το 1974, όπως αυτές διαμορφώνονται στα νέα κοινωνικοπολιτικά και διεθνή δεδομένα, με γνώμονα τον Άνθρωπο και την Κοινωνική Συνοχή, με στόχο τη δημιουργία της μεγάλης δημοκρατικής και σύγχρονης Κεντροδεξιάς.

III. Π Ρ Ο Ω Θ Ο Υ Μ Ε

6. Την προσαρμογή των Πολιτικών και Αρχών μας στα νέα δεδομένα στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τονίζοντας την βαθειά πίστη της παράταξής μας στην Ελεύθερη Δημοκρατική Οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κατοχύρωση των εθνικών δικαίων της χώρας, την προάσπιση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα πλαίσια μιας ισχυρής κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αξιοποιώντας πλήρως και εποικοδομητικά τον ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μέχρι τη δημιουργία συνθηκών επανάκτησης της εξουσίας.

7. Την δημιουργία του πρώτου ουσιαστικά στην Ελλάδα αστικού Κόμματος Αρχών, που διεκδικεί την Διακυβέρνηση της Χώρας, χωρίς νεποτισμό, πολιτικά κληρονομικά δικαιώματα, αδιαφανείς διαδικασίες, προσωπικούς μηχανισμούς και αποφάσεις ερήμην της βάσης. Με άλλα λόγια, ανοιχτό Κόμμα.

8. Την κοινή πεποίθησή μας, ότι ο Πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που πρόσκεινται στην ιδεολογία και τις Αρχές της Παράταξης. Για το λόγο αυτό, θα αποκαταστήσουμε από την επόμενη της εκλογής, πλήρη συμμετοχή των πολιτών στις μεγάλες αποφάσεις της Παράταξης που θα οδηγήσουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση της χώρας.

IV. Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Υ Μ Ε

9. Αμέσως μετά την Εκλογή Προέδρου και μέχρι το Πάσχα 2010, θα συγκληθεί Τακτικό Συνέδριο το οποίο:

α. Θα εγκρίνει τις καταστατικές αλλαγές
β. Θα διαμορφώσει τις θέσεις του Κόμματος:
– για το νέο Εκλογικό Νόμο,
– τη Διαφάνεια στην Πολιτική και στο Πολιτικό Χρήμα,
– τη διεύρυνση της Παράταξης ώστε να επαναπατριστούν όλοι οι πολίτες, οι οποίοι στις πρόσφατες εκλογές στράφηκαν, είτε προς την ακροδεξιά, είτε προς την κεντροαριστερά.

γ. Θα διαμορφώσει επίσης τις θέσεις που αφορούν:

– τη σχέση της εκτελεστικής εξουσίας με τα ΜΜΕ,
– τα μεγάλα εθνικά θέματα,
– τα θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,
– τα θέματα Ασφάλειας και Καθημερινότητας,
– τα κοινωνικά θέματα και την κοινωνική συνοχή.

10. Το σύνολο των κοινών μας αυτών πρωτοβουλιών και αμοιβαίων δεσμεύσεων, στα πλαίσια των κοινά αποδεκτών Αρχών μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσδώσει την απαιτούμενη δυναμική, αποφασιστικότητα και προοπτική στην Παράταξή μας, ώστε σε κλίμα ενότητας, συλλογικότητας και ευθύνης να βρεθεί αυτή και πάλι στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων και να αναλάβει την Ευθύνη να βγάλει τη Χώρα από το τέλμα της οικονομικής κρίσης και των οξύτατων κοινωνικών προβλημάτων.

11. Τελικά αναλαμβάνουμε την Ευθύνη και δεσμευόμαστε με τις κοινές μας προσπάθειες, να ξαναδώσουμε στη μεγάλη Κεντροδεξιά Παράταξη το κύρος, την αξιοπιστία και την προοπτική που δικαιούται για τους Αγώνες της και τη μεγάλη συμβολή της στη Σύγχρονη Ιστορία της Χώρας.