Του Κώστα Καντούνη, Απογευματινη

Το «πράσινο φως» για την πλήρωση θέσεων του Οικουμενικού Θρόνου από Αρχιερείς που δεν έχουν την τουρκική υπηκοότητα -και πλέον μπορούν να την αποκτήσουν, διατηρώντας παράλληλα αυτήν που ήδη έχουν- έδωσε η κυβέρνηση Ερντογάν. Η ιστορική αυτή απόφαση της τουρκικής πλευράς ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της Ελλάδας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ανοίγει το δρόμο για τη στελέχωση του Πατριαρχείου με Ιεράρχες ελληνικής ή άλλης υπηκοότητας, κάτι που η Συνθήκη της Λωζάννης, ογδόντα έξι χρόνια πριν, είχε αποτρέψει (σ.σ.  μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έδινε ούτε άδειες παραμονής και εργασίας σε μη Τούρκους υπηκόους κληρικούς).

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται από την επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τους Αρχιερείς του Θρόνου εκτός Τουρκίας, την οποία δημοσιεύει η «Α». Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ενημερώνει τους "επαρχιούχους" Ιεράρχες για την ιστορική συμφωνία και τους καλεί να… ετοιμάσουν τα χαρτιά τους για την Τουρκία, προκειμένου να διασωθεί η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Στο κείμενό του ο κ. Βαρθολομαίος εξηγεί ότι το πρώτο βήμα έγινε σε συνάντηση που είχε ο κ. Ερντογάν τον Ιανουάριο του 2008 «μετά του Εξοχωτάτου κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, πρωθυπουργού τότε της Ελλάδος, και της Εξοχ. Υπουργού Εξωτερικών Εριτίμου κ. Μπακογιάννη». Ο κ. Ερντογάν «είχε την καλωσύνην να υποσχεθή ότι προς διευκόλυνσιν της Εκκλησίας, η Έντιμος Κυβέρνησίς του θα παράσχη την τουρκικήν υπηκοότητα εις τους εν τω εξωτερικώ μη Τούρκους υπηκόους Αρχιερείς του Θρόνου, εφ' όσον ούτοι το επιθυμούν, χωρίς υποχρέωσιν παραιτήσεως εκ της ην ήδη ούτοι κατέχουν ετέρας υπηκοότητος», λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και σημειώνει ότι αν συνεχισθεί η παρούσα κατάσταση, «θα αντιμετωπίσωμεν προσεχώς μεγάλας δυσκολίας περί την στελέχωσιν και ευστάθειαν του αγιωτάτου Αποστολικού Οικουμενικού Θρόνου εν τη σεβασμία φυσική Αυτού καθέδρα και την ανάδειξιν νέων Πατριαρχών εις το μέλλον».

Ο κ. Βαρθολομαίος προσθέτει πως, ύστερα από την «ιστορικήν απόφασιν» της Τουρκίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατέληξε «εις την απόφασιν όπως ολοθύμως προτείνωμεν εις πάντας τους μη έχοντας την τουρκικήν υπηκοότητα Ιερωτάτους Μητροπολίτας του Θρόνου να κάμουν χρήσιν του ευεργετήματος τούτου, εφ' όσον ασφαλώς το επιθυμούν, χωρίς η αποδοχή της προσφοράς ταύτης να αποτελεί μείωσιν, ουδέ κατ' ελάχιστον, της εθνικής εκάστου φιλοτιμίας, αφού, ως ελέχθη, δεν τίθεται θέμα απαρνήσεως της ην ήδη κατέχει ετέρας υπηκοότητος».

Από τους παραλήπτες της επιστολής εξαιρούνται οι Επίσκοποι των Μητροπόλεων των «Νέων Χωρών» στην Ελλάδα, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι Αρχιερείς της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης και της, απευθείας υπαγόμενης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, περιφέρειας των Δωδεκανήσων.

Για το ίδιο θέμα, η Ελευθεροτυπία έγραψε τα εξής:

Υποσχέσεις Ερντογάν για την εύρυθμη λειτουργία του Πατριαρχείου
Θα λαμβάνουν την τουρκική ιθαγένεια όλοι οι ιεράρχες

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύθηκε ότι όλοι οι ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα αποκτούν την τουρκική ιθαγένεια, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, «Εθνικός Κήρυκας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τούρκος πρωθυπουργός επεξεργάζεται δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του Πατριαρχείου. Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε αναφερθεί για πρώτη φορά ότι θα χορηγεί την ιθαγένεια στους ιερείς, το 2008, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του τότε Έλληνα πρωθυπουργού, Κ. Καραμανλή, στην Άγκυρα. Για την υλοποίηση της δέσμευσης διαβεβαίωσε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθλομαίο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ερντογάν, στην Πρίγκιπο, τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, ο οικουμενικός Πατριάρχης πρέπει να έχει την τουρκική ιθαγένεια.