Το Δ.Σ της Ε.Κ.Ε σε συνεδρίασή του  της 25-11-2009, μετά από καταγγελία πέντε μελών του  (Λ. Μασσοστασής, Μ. Λαζαρίδου, Ν. Πιπερίδου, Μ. Πελεκάνος, Α. Παναγίδου)  αποφάσισε τα ακόλουθα:

      Ο Πρόεδρος του σωματείου Λοίζος Λοίζος με την ενέργεια του να ταχθεί δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας της Κας Ντόρας Μπακογιάννη παραβίασε  κατάφορα το άρθρο 1 παρ. 3 του καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο:

    «  Εν τη επιδιώξει του σκοπού της η Ε.Κ.Ε  θα είναι όλως αδέσμευτος, ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος από οιονδήποτε, μακράν δε πάσης κομματικής πολιτικής».

       Για το λόγο αυτό το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία θα διευκρινίζεται ότι ο  κ. Λοίζος εξέφρασε προσωπικές απόψεις  και δεν εκφράζει ούτε την άποψη  του Δ.Σ, ούτε των μελών της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος.

      Η ανωτέρω ανακοίνωση να αποσταλεί άμεσα στις εφημερίδες  και στους τηλεοπτικούς σταθμούς, που αναφέρθηκαν στο θέμα καθώς επίσης και στους τρεις υποψηφίους, διεκδικητές της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας.