ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ στους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

Η πρόσφατη απεργία των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, είχε ως συνέπειά της, τον κατακλυσμό της πόλης από σκουπίδια. Με παρεπόμενες αρνητικές συνέπειες στην δημόσια υγεία, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, όπως και την, εν γένει, οικονομική και κοινωνική ζωή στην πρωτεύουσα. Ήρθε να υπογραμμίσει η κατάσταση αυτή, την απαράδεκτη καθυστέρηση, αδυναμία ή και αποφυγή διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής για την διαχείριση των απορριμάτων στην πρωτεύουσα.

Την εμμονή στην άρνηση της αντιμετώπισης των απορριμάτων ως φυσικών πόρων, όπως πράγματι είναι. Η οποία συνιστά ευθεία παράβαση του άρθρου 106 του Συντάγματος.
Και, σαν να μην έφθανε αυτό, συνεχίστηκε, την ίδια περίοδο, η αντικοινωνική, όσο και αντιπεριβαλλοντική συμπεριφορά του μη διαχωρισμού των τελών καθαριότητας από τα δημοτικά τέλη. Τα οποία εξακολούθησαν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με την αιτιολογία «για τον Δήμο πληρώνετε…». Με αδιευκρίνιστες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες για τις οποίες τα τέλη αυτά καταλογίζονται.

Ερωτώνται οι υπουργοί Δημόσιας Διοίκησης και Περιβάλλοντος :

1. Πως σκέπτονται να αλλάξουν την αυθαίρετη, όσο και απαράδεκτη, αυτή κατάσταση εις βάρος των Αθηναίων, δηλαδή να επιβαρύνονται οικονομικά για απροσδιόριστες ή και μη παρασχεθείσες υπηρεσίες;

2. Πως προτίθενται να διασώσουν ότι έχει απομείνει από το κοινωνικό κεφάλαιο του λεκανοπέδιου της Αττικής, το οποίο απομειώνεται διαρκώς από την διαρκή αύξηση του όγκου των απορριμμάτων;

Ο ερωτών βουλευτής
Παντελής Οικονόμου