Με συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο από το 2005, το Greek American News Agency αποτελεί ένα δυναμικό και αποτελεσματικό όχημα διαφήμισης, δίνοντας την δυνατότητα προβολής σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η επιλογή των banners για την διαφημιστική καταχώρηση στην πρώτη ή στις εωστερικές σελίδες μπορεί να γίνει από τα παρακάτω μεγέθη:


Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την διαφήμισή σας, επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του τμήματος διαχείρισης της Online διαφήμισης στο marketing@greekamericannewsagency.com