Από τον Σωτήριο Καλαμίτση.

Tεράστιος θόρυβος για τον θάνατο ενός "επώνυμου" εξ αιτίας ιατρικού σφάλματος.

Ε'ιμαι βέβαιος πως γνωρίζετε πόσοι "ανώνυμοι" πεθαίνουν καθημερινά από τέτοια σφάλματα ή υφίστανται μύριες όσες ταλαιπωρίες στην υπόλοιπη ζωή τους, αλλά δεν βρίσκουν το δίκιο τους ακόμη και στα δικαστήρια, επειδή παντού επιβάλλεται η ιατρική omerta. Όταν αυτοί οι ανώνυμοι προσφεύγουν στα κανάλια ή στους επώνυμους ερευνητές που "αποκαλύπτουν" τη σαπίλα του συστήματος, δεν βρίσκουν βήμα, δότι η περίπτωσή τους δεν πουλάει. Ο θάνατος, όμως, ενός επώνυμου ή η ταλαιπωρία του πουλάει με το "έτσι θέλω".