Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Κοσσυφοπεδίου και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του UCK Jakup Κράσνικι υποστήριξε την ενοποίηση όλων των Αλβανών σε ένα κράτος, παρέχοντας μια ακόμη ισχυρή ένδειξη για τον τελικό στόχο της δημιουργίας μιας «Μεγάλης Αλβανίας" στα Βαλκάνια.

"Kάθε χρόνο έρχεται πιο κοντά η επιδίωξη για ένωση όλων των Αλβανών σε ένα κράτος. Εκτός της Αλβανίας και του Κοσόβου, υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου οι Αλβανοί αποτελούν τη πλειοψηφία του πληθυσμού, όπως η νότια Σερβία, η δυτική "Μακεδονία", περιοχές της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου".

Η εκπλήρωση αυτού του ιδανικού αντιπροσωπεύει την ευθύνη όλων των Αλβανών πολιτικών … η ενοποίηση των Αλβανών είναι ένα ιδανικό το οποίο έχει ζωή 100 ετών. Οι πολιτικοί έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια τους να επιτύχουν αυτό και οι δυνατότητες για αυτό το αποτέλεσμα αυξάνονται κάθε χρόνο ",

strategy-geopolitics4.blogspot.com
kosovocompromise.com