Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου για το νέο σχέδιο νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους όλων των Υπουργείων.
"Δρομολογείται η συστράτευση όλων των Υπουργείων γύρω από τον εθνικό στόχο της Δια Βίου Μάθησης. Η Δια Βίου Μάθηση που άφορα τον κάθε πολίτη, εκπαιδευόμενο, εργαζόμενο, άνεργο που θέλει να καταρτιστεί και να πάρει περισσότερα προσόντα.

Αυτός ο εθνικός στόχος για τη Δια Βίου Μάθηση, είναι ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορισμένος από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αφόρα στο να μπορεί ο καθένας που κατοικεί σε αυτή τη χώρα να μάθει ότι αυτός ή αυτή επιθυμεί ή ότι μπορεί να τον βοηθήσει στη δική του επαγγελματική εξέλιξη και στη προσωπική του ζωή. Αυτός ο εθνικός στόχος πραγματώνεται με ένα νέο νόμο πλαίσιο, τον οποίο προετοιμάζουμε σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία. Σήμερα υπήρξε συστράτευση σε τρείς άξονες.

 Ο πρώτος άξονας αφορά στη συνεργασία μας με όλα τα Υπουργεία για τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων που αφορά όλα τα προσόντα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του κάθε Υπουργείου.

Ο δεύτερος άξονας συνεργασίας αφορά το «νοικοκύρεμα», την τακτοποίηση μέσω πιστοποίησης όλων των σχολών, των κέντρων εκπαίδευσης των κέντρων κατάρτισης , που βρίσκονται είτε στα ίδια τα Υπουργεία είτε υπάρχουν υπό την εποπτεία των Υπουργείων.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη συνεργασία μας για τις θεματικές ενότητες της Δια Βίου Μάθησης οι οποίες είναι προτεραιότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό του ψηφιακού εγγραμματισμού- το να μάθουμε να χειριζόμαστε τις νέες τεχνολογίες- ή ο μεγάλος άξονας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης που ξεκινάει και από την εκπαίδευση των αγροτών σε νέου τύπου καλλιέργειες και προϊόντα αλλά περνάει και από επαγγέλματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους.

Έτσι με κάθε ένα Υπουργείο προσδιοριστήκαν προτεραιότητες που είτε αφορούν αυτή κάθε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία είτε αφορούν μια σημαντική συνιστώσα της κοινωνικής συνοχής.

Θέλουμε όλοι οι πολίτες, και αυτοί που σήμερα βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, να έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα σχολεία στις φυλακές και όχι μόνο να έχουν ευκαιρία στη μάθηση που σημαίνει ευκαιρία στη κοινωνική ένταξη, στη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και στη δυνατότητα όλοι μαζί οι κάτοικοι αυτής της χώρας, να προχωρήσουμε πολύ συντεταγμένα και νοικοκυρεμένα σε μια άλλη στρατηγική για την παιδεία. Η Δια Βίου Μάθηση είναι το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Το σχέδιο θα μπει σε διαβούλευση και θα ξεκινήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα ανακοινωθεί από την κα Υπουργό ώστε τους επόμενους μήνες να έχουμε το νέο νομοσχέδιο. Ο στόχος είναι η νέα σχολική χρόνια να ξεκινήσει με τον νέο νόμο.

Η διαβούλευση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ξεκινά στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως η διαβούλευση για το νέο σύστημα Δια Βίου Μάθησης άρχισε με την πρώτη συνάντηση που είχε η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με όλους εμπλεκόμενους φορείς στις 4 Ιανουαρίου. Προχωράμε πολύ δυνατά προς το νέο νόμο και την κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου Δια Βίου Μάθησης".