Η συμμετοχή της Κύπρου στην αμυντική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά νέα δυναμική. Σύμφωνα με τον αρχηγό του στρατεύματος Πέτρο Τσαλικίδη, η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στην Κύπρο να συνάπτει αμυντικές συμφωνίες με κράτη μέλη και να συνεργεί στην ανάπτυξη των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Η συμμετοχή της Κύπρου στην αμυντική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά νέα δυναμική. Σύμφωνα με τον αρχηγό του στρατεύματος Πέτρο Τσαλικίδη, η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στην Κύπρο να συνάπτει αμυντικές συμφωνίες με κράτη μέλη και να συνεργεί στην ανάπτυξη των αμυντικών της δυνατοτήτων. Η σχέση με την Ελλάδα έλαβε ήδη μια νέα μορφή και μάλιστα κάτω από τις ευλογίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει πολύ θετικά τη συνεργασία που ήδη υπάρχει. Δύο χώρες μέλη έχουν κοινό αμυντικό όραμα και σχέση αμυντικής λειτουργίας. Η ίδια η Συνθήκη της Λισαβόνας καθοδηγεί για τέτοιες συνέργειες μεταξύ όλων των κρατών μελών μέχρι να εμπεδωθεί κοινή αμυντική άποψη επί όλων, αν είναι δυνατόν, των αμυντικών θεμάτων και των θεμάτων ασφάλειας. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Άμυνας Πέτρος Καρεκλάς δήλωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη αποστείλει στρατιωτικούς ακολούθους σε καίριες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ώστε να παρακολουθούν τις στρατιωτικές εξελίξεις. Ο διορισμός στρατιωτικού ακολούθου μελετάται και για την Ελλάδα για να δίνεται η εικόνα της κρατικής συνεργασίας.

Ένας άλλος παράγοντας που ευνοεί την Κύπρο είναι η άριστη εντύπωση που έχει δημιουργεί στους κόλπους της ΚΕΠΠΑ για τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας. Η Εθνική Φρουρά, αν και ολιγάριθμος στρατός, έχει μια κλειστεί συγκρότηση και δομή που αφορά όλα τα όπλα. Έχει μονάδες ταχείας επέμβασης και άριστη εξειδίκευση στις καταδρομές, στις θωρακισμένες μονάδες και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Πέτρος Καρεκλάς δήλωσε στη «Σ» ότι η χώρα μας επιδιώκει να είναι παρούσα σε όλες τις άτυπες και άλλες συνόδους της Ε.Ε όπου συζητούνται τα αμυντικά θέματα. Στις επιχειρήσεις που έχει μέχρι τώρα αναλάβει η Ένωση η Κύπρος ήταν παρούσα έστω και με ένα ή δύο αξιωματικούς που εκπροσωπούσαν το αμυντικό δυναμικό και τις δυνατότητες της χώρας. Η επιχείρηση εναντίον των πειρατών της Σομαλίας που εμποδίζουν τις θαλάσσιες οδούς έγινε και με τη συμμετοχή της Κύπρου με την επωνυμία «Αταλάντα». Η Κύπρος έθεσε τις δυνάμεις της για έρευνα και διάσωση στη διάθεση της Ε.Ε. τονίζοντας έτσι την κυριαρχία και την υπόστασή της στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα που κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στη θαλάσσια περιοχή της αμφισβητούνται από την Τουρκία, η χώρα μας προγραμματίζει σχέσεις συνεργασίας με ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Για τις ανάγκες της έρευνας διάσωσης πρέπει να παραγγελθούν χωρίς καθυστέρηση δύο ή τρία αεροσκάφη παρατήρησης εισηγήθηκαν οι επιτελείς στο Υπουργείο Άμυνας. Πρότειναν ως κατάλληλα από τεχνικής άποψης και προσιτά σε τιμές ισπανικά αεροσκάφη που έχουν δοκιμαστεί από άλλες χώρες και εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο τα χρειάζεται η Κύπρος. Ανάγκες, σύμφωνα με τους επιτελείς, υπάρχουν και για ταχύπλοα σκάφη και πυραυλάκατους που θα δώσουν στη χώρα άλλη ισχύ στην περιφρούρηση των ακτών της και στη συμμετοχή της σε ευρύτερες επιχειρήσεις της Ε.Ε.

Όχι στην ανοχύρωτη πολιτεία
Η προσέγγιση του αφοπλισμού και της ανοχύρωτης πολιτείας, που πάντα ελλόχευε στις σκέψεις κάποιων, είναι εντελώς έξω από τη φιλοσοφία όσων γνωρίζουν πού πηγαίνουν οι εξελίξεις, επισήμαναν οι ίδιοι στρατιωτικοί αναλυτές. Την ίδια ώρα επισημαίνεται από στελέχη που διετέλεσαν στην πρώτη γραμμή της κυπριακής άμυνας, όπως ο Φοίβος Κλόκαρης, ότι χώρα που δεν έχει αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις κοντά σε εστίες αποσταθεροποίησης είναι ως να εκχωρεί εθνική κυριαρχία σε τρίτους. Η γεωγραφία της περιοχής και η ρευστότητα στην τουρκική επικράτεια επιβάλλει στην Κύπρο τη διατήρηση ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, διαφορετικά, επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, σταδιακά θα απολέσει όση κυριαρχία της απέμεινε και θα αλλοτριωθεί ως δορυφόρος ισχυρών γειτονικών χωρών. Ελπίδα για να αποκρουστεί η εξέλιξη αυτή αποτελεί η στρατιωτική αναβάθμιση της Ευρώπης με τη συμμετοχή και της χώρας μας.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ