Με ευλάβεια και κατάνυξη προσέρχονται οι πιστοί στους ναούς όλης της επικράτειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για να παρακολουθήσουν τις ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη συμμετοχή της νέας γενιάς, μικρών παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος ο οποίος προΐσταται καθημερινά των ιερών ακολουθιών σε ενορίες της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης, στο Πασχαλινό του μήνυμα προς τους πιστούς μεταξύ άλλων αναφέρει:

Στή χαρά καί στό φῶς τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, συγκεντρωνόμεθα αὐτή τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑορτή τοῦ Πάσχα γιά νά ἑορτάσουμε τήν ζωοποιό παρουσία καί δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἡμέρα αὐτή, προσφέρουμε τήν ὑπέρτατη δοξολογία στόν Θεό γιά τήν ἀγάπη Του. Στήν ἑορτή αὐτή, αἰσθανόμεθα ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν ἀποκατάστασή μας ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Σήμερα, προσφέρουμε τήν πιό λαμπρή μαρτυρία σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο καθώς διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στόν Σωτήρα μας. Τήν ἡμέρα αὐτή, οἱ καρδιές μας ἀναζωογονοῦνται μέ τόν θρίαμβο ὅλων τῶν αἰώνων. Χριστός Ἀνέστη! Ὁ θάνατος νικήθηκε καί θά ζήσουμε γιά πάντα σέ εὐλογημένη κοινωνία μέ τόν Θεό.

Και καταλήγει ευχόμενος προς τους πιστούς:

Εἴθε αὐτό τό φῶς τῆς θεϊκῆς ἀλήθειας τό ὁποῖο λάμπει στίς καρδιές μας νά εἶναι ἀκόμη λαμπρότερο σ’ αὐτή τήν μεγάλη καί ἔνδοξη Ἑορτή τοῦ Πάσχα. Εἴθε ἡ χαρά μας νά εἶναι τόσο μεγάλη καί ἡ ἀγάπη τήν ὁποία μοιραζόμεθα τόσο πλήρης ὥστε κάθε ἄνθρωπος καί ὁλόκληρη ἡ κτίση νά ἀκούσῃ τόν ὕμνο μας καί νά γνωρίσῃ ὅτι Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!