Του Νίκου Τανάλια

Πρίν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο κάθε νέος πρωθυπουργός της Ελλάδος, πάντα έχει μία σύντομη συνάντηση με τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός εξηγεί στον νεό πως στο μεσαίο συρτάρι του γραφείου του πρωθυπουργού, εντός δύο σφραγισμένων φακέλων, υπάρχουν δύο επιστολές:


«Επιστολή #1» και «Επιστολή #2».

―«Σε περίπτωση μίας μεγάλης κρίσης», λέει ο απερχόμενος πρωθυπουργός στον νέο, «θα ανοίξης και θα διαβάσεις τις οδηγίες στην Επιστολή #1. Σε περίπτωση δε μίας δεύτερης μεγάλης κρίσης, και μόνον τότε, θα ανοίξεις και θα διαβάσεις τις οδηγίες στην Επιστολή #2».

Μετά από μερικούς μήνες, πράγματι έρχεται μιά μεγάλη κρίση, οπότε ο ψημμένος κατά τι νεός μας πρωθυπουργός κλειδώνεται στο γραφείο του. Εκεί ανοίγει και θα διαβάζει τις οδηγίες στην «Επιστολή #1»: ―«Ρίξε όλη την ευθύνη στη προηγούμενη κυβέρνηση», λένε οι οδηγίες στην Επιστολή #1.

Όλα πάνε καλά γιά κάποιο χρονικό διάστημα, ο λαός ησυχάζει, αλλά σύντομα έρχεται μία δεύτερη μεγάλη κρίση. Τι να κάνει λοιπόν, έμπειρος πλέον, o νεός μας πρωθυπουργός κλειδώνεται πάλι στο γραφείο του. Ανοίγει λοιπόν και θα διαβάζει τις οδηγίες στην «Επιστολή #2»:

―«Κάθησε κάτω και γράψε δύο επιστολές», λένε οι οδηγίες στην Επιστολή #2.

Αυτό είναι το μυστικό όπλο του πρωθυπουργού της Ελλάδος, όπως και κάθε πρωθυπουργού κάθε χώρας της νεοτερικότητας. Πρέπει λοιπόν να έχει ήδη ανοίξει την Επιστολή #1 ο σχετικά νέος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτός είναι ίσως ο λόγος που δείχνει τόση ειλικρίνεια και λαλεί πως το δημοσιονομικό πρόβλημα οφείλεται σε επιλογές προηγουμένων καταστάσεων.

Με τά σκληρά όμως οικονομικά μέτρα, την Βαρδάσκα (Σκόπια) και τους λαθρομετανάστες, μάλλον ίσως γρήγορα θα ανοίξει και θα διαβάσει τις οδηγίες στην «Επιστολή #2». Τότε θα δούμε πραγματικά την ηγεμονική ειλικρίνεια και την βασιλική μεγαλοπρέπεια του πρωθυπουργού της Ελλάδος, γιά τις οποίες τόσο γλαφυρά μιλά το τελευταίο τεύχος του Business Week.