Πρός τόν θεοσεβῆ Κλῆρο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος

Ἀγαπητοί μου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τό Σάββατο, 10 Ἀπριλίου, σηματοδοτεῖ τό τέλος ἑνός εὐλογημένου κεφαλαίου στήν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, διότι εἶναι ἡ 5η Ἐπέτειος ἀπό τήν ἐκδημίαν τοῦ σεβασμίου καί προσφιλοῦς προκατόχου μου, ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἀφίξεώς του στίς ἀκτές αὐτοῦ τοῦ ἔθνους, τήν Ἄνοιξη τοῦ 1939, ὁ Σεβασμιώτατος ἠργάσθη ἐπί μακρόν καί σκληρά, ὁδηγῶντας τήν κοινότητά μας ἀπό τίς μεταναστευτικές ρίζες της στήν καθημερινή Ἀμερικανική πραγματικότητα. Πρωτεργάτης τῶν πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του, ὑπηρέτησε πιστά μέ ἀνωτερότητα καί παραδειγματική ἀφοσίωση ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς ἐπί 37 καί πλέον ἔτη, καί πράγματι, ὃπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἠγωνίσθη τόν καλόν ἀγῶνα, τόν δρόμον τετέλεκε, τήν πίστιν τετήρηκε (Β’Τιμ. 4:7). 

 Σέ ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς Ἐπετείου, παρακαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς νά τελέσουν Μνημόσυνο 5 ἐτῶν στό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τήν Κυριακή, 18 Ἀπριλίου, ἱκετεύοντας τόν Παντοδύναμο Θεό νά χαρίζῃ αἰώνια ἀνάπαυση στήν ψυχή τοῦ ἀκούραστου αὐτοῦ ἐργάτου τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου μας. Ἄς καταστῇ αὐτή ἡ ἡμέρα εὐκαιρία ὄχι μόνον προσευχῆς γιά τήν αἰώνια ἀνάπαυσή του, ἀλλά καί δυνατότητα προσφορᾶς εὐχαριστιῶν στόν Θεό, ὁ Ὁποῖος εὐλόγησε τήν Ἐκκλησία μας μέ αὐτόν τόν διακεκριμένο κληρικό ὁ ὁποῖος ἐπηρέασε τίς ζωές ἀμέτρητων ἀνθρώπων. Εἴθε ἡ μνήμη του νά εἶναι αἰώνια!

 

Μέ ἀγάπη καί ἐκτίμηση ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

 † ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος