Πόσο εκνευριστικό είναι που όλοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα(σαν και… εμάς). Κανένας δεν ήξερε τι σημαίνει spread εκτός από διάφορους οικονομικούς αναλυτές. Ξαφνικά οι παραθυράτοι μιλάνε λες και τα είχαν στα χωριά τους! Τι είναι λοιπόν αυτά τα περίεργα spread που τρομοκρατούν όλη την Ελλάδα;
spread είναι η διαφορά στην απόδοση 2 πραγμάτων.

Παράδειγμα 1: Η Γερμανία που έχει σχετικά σταθερή οικονομία, μπορεί να δανείζεται με πιo ευνοϊκούς όρους από την Ελλάδα, που θεωρείται εξαιρετικά επισφαλής οικονομία. Η διαφορά των επιτοκίων που δανείζονται οι 2 χώρες είναι το spread. Δηλαδή αν δανειστεί η Γερμανία με 3,50% επιτόκιο κι εμείς με 7,50% τότε το spread είναι 7,50-3,50=4,00 ή 400 μονάδες βάσης.

Παράδειγμα 2: Η Γαλλία εκδίδει ένα…
δεκαετές ομόλογο και το προσφέρει στην αγορά..το ίδιο κάνει και η Ελλάδα. Ο πιθανός επενδυτής διερευνά την αγορά και αναλόγως το ρίσκο που θεωρεί ότι αναλαμβάνει επενδύοντας στα 2 ομόλογα, προσφέρει και αντίστοιχη τιμή. Η διαφορά μεταξύ των 2 τιμών, είναι το spread. Δηλαδή αν το Γαλλικό ομόλογο πουληθεί με επιτόκιο 3,4 % και το ελληνικό με 8,0% (πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα στον επενδυτή με 8% προσαύξηση) , τότε το spread είναι 8,00-3,40=4.60 ή 460 μονάδες βάσης.

http://nakedshadows.blogspot.com