Λατινική Αμερική

 

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Περιφέρεια Λατινικής Αμερικής

Χιλή

 

Ελληνο-Χιλιανό Εμπορικό και Πολιτιστικό Επιμελητήριο

Ελληνική Κοινότητα Σερένας

Ίδρυμα Gabriel & Mary Mustakis

Κέντρο Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών
Σπουδών “Φώτιος Μαλλέρος”

Σύλλογος Ελλήνων της περοχής IV COQUIMBO

Αργεντινή

 

Ιερά Μητρόπολη Μπουένος Άϊρες

Nostos

PANHELLENIC FEDERATION OF ARGENTINA

Ελληνική Κοινότητα Córdoba

Ελληνική Κοινότητα Πανελλήνιον

Ελληνική Κοινότητα Ο Σωκράτης

Ελληνική Κοινότητα Ροζάριο

Ελληνική Κοινότητα «Φιλία»

Ελληνική Κοινότητα Μπουένος Άιρες

Βραζιλία

 

FEDERATION OF HELLENIC COMMUNITIES OF BRAZIL

GREEK SOCIETY OF SAO JOSE DOS CAMPOS

Ελληνική Κοινότητα

Ουρουγουάη

 

Ελληνική Κοινότητα

Ίδρυμα «Μαρία Τσάκου»

Μεξικό

 

Ελληνική Κοινότητα