Της Σοφίας Πακαλίδου

Την προσήλωση της Εκκλησίας στην παράδοση του γλωσσικού ιδιώματος στο οποίο τελούνται οι λειτουργίες και τα ιερά μυστήρια επαναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ), με αφορμή την απόφαση του μητροπολίτη Πρεβέζης Μελέτιου να επιτρέψει την τέλεσή τους στη δημοτική.

«Οιαδήποτε μετάφραση λειτουργικών κειμένων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ωστόσο οι ιεράρχες αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο, αφού επισημαίνουν ότι θα διευρυνθεί ο διάλογος για το θέμα με τη συμμετοχή και των θεολογικών σχολών. Η ΔΙΣ κάλεσε τον κ. Μελέτιο να δώσει εξηγήσεις, αλλά και να παραθέσει τη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων που ακολούθησαν οι ιερείς της μητρόπολης στις λειτουργίες. «Κοινό σημείο των συζητήσεων ήταν ότι η ορθόδοξη λατρεία και δη η Θεία Λειτουργία είναι ένας μεγάλος λειτουργικός πλούτος, τον οποίο μας παρέδωσαν οι Αγιοι Πατέρες και όλη η διαχρονική παράδοση, όπως θαυμάζεται από τους ετεροδόξους, σε συνδυασμό με την ποιμαντική προσπάθεια μυήσεως των πιστών στα γινόμενα και τελούμενα της θείας λατρείας», αναφέρει η ΔΙΣ και σημειώνει ότι «εμμένει στην παράδοση του γλωσσικού ιδιώματος του παραδεδομένου τρόπου τελέσεως της Θείας Λειτουργίας και των ιερών μυστηρίων». Παράλληλα, τονίζεται ότι ο μητροπολίτης που έχει ειδικό ρόλο ανάγνωσης των κειμένων σε μετάφραση θα πρέπει να λαμβάνει άδεια από τη ΔΙΣ.

«Ανοίγματα» στους νέους
«Μαζί με τους καθηγητές Ιωάννη Κογκούλη και Παναγιώτη Σκαλτσή έχουμε εκδώσει ήδη τη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει κείμενο, μετάφραση και σχόλια στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το έργο μπορεί να χρησιμοποιείται στους ναούς ως βοήθημα των πιστών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, οι οποίοι δεν κατανοούν είτε τη γλώσσα, είτε τη θεολογία της θείας λατρείας. Ως εκ τούτου, το κείμενο της Θείας Λειτουργίας είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Εκείνο που προέχει είναι η εξοικείωση των ανθρώπων με τη βιωματική εμπειρία πρωτίστως της θείας λατρείας, χωρίς να παραγνωρίζεται και η γλωσσολογική διάσταση του κειμένου της Θείας Λειτουργίας», αναφέρει στον «Α» ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, Χρήστος Οικονόμου.

agelioforos/gr