Δήλωση του πρωθυπουργού Γ.Α. Παπαδρέου περιλαμβάνει η ΕΡΕΥΝΑ της “Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας” για το πολιτικό σύστημα, όπου ο πρόεδρος της κυβέρνησης κάνει λόγο για την ανάγκη μεγάλων ανατροπών, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα αυτόνομο πολιτικό σύστημα και τελικά σε μια ενισχυμένη δημοκρατία. 

 

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Παπανδρέου στην “Έρευνα” έχει ως εξής:

Ξεκινώ από μία βασική αρχή: οι λύσεις στα προβλήματα της Πολιτείας και της κοινωνίας έρχονταν, έρχονται και θα έρχονται πάντα από την πολιτική και κατ’ επέκταση από το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έρχονται από αλλού.

Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, με ισχυρούς αντιπροσωπευτικούς δημοκρατικούς θεσμούς, όπως το Κοινοβούλιο, που αποτελούν θεμελιώδη εγγύηση για την εμπέδωση του κράτους δικαίου, την κοινωνική συνοχή και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Είναι, επίσης, αλήθεια ότι κυρίαρχο πρόβλημα σήμερα είναι ο επί δεκαετίες αδιαφανής τρόπος λειτουργίας του κράτους, οι πελατειακές σχέσεις, η καθημερινή διαφθορά σε όλα τα επίπεδα.

Η ίδια η οικονομική κρίση που ζούμε από μόνη της αποτελεί απόδειξη ότι αυτά τα φαινόμενα οδήγησαν τελικά τη χώρα μας σε δυσβάσταχτο χρέος και έλλειμμα, καθώς και στην καθήλωση της ανάπτυξης.

Γι’ αυτό και είναι υποχρέωσή μας να βελτιώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και όχι να διαμορφώσουμε στην κοινωνία ένα γενικευμένο κλίμα εναντίον του και εναντίον των θεσμών, που μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στη Δημοκρατία, στη χώρα, στους ίδιους τους πολίτες.

Σκοπός είναι να πάμε σε ένα πολιτικό σύστημα ακόμα πιο δημοκρατικό, ακόμα πιο αντιπροσωπευτικό, το οποίο θα δίνει στους πολίτες την άμεση δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να ελέγχουν αποτελεσματικά εκείνους που τους εκπροσωπούν.

Με σαφείς και διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εξουσιών, με κόμματα, η χρηματοδότηση των οποίων γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και φυσικά με καθαρές σχέσεις μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και  ΜΜΕ.

Και αν το 2004, διότι από τότε έχω διατυπώσει τη σαφή μου θέση για το ζήτημα, υποστήριζα ότι πρέπει να πάμε σε μεγάλες ανατροπές που θα οδηγήσουν σε ένα αυτόνομο πολιτικό σύστημα και τελικά σε μια ενισχυμένη δημοκρατία, σήμερα η ανάγκη αυτή είναι απόλυτα επιτακτική.

Διότι αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε σήμερα και να ανταπεξέλθουμε στην πρωτοφανή πρόκληση της εξόδου από την κρίση και να προχωρήσουμε στη δημιουργία μίας διαφορετικής Ελλάδας.

Της Ελλάδας της σταθερότητας, της ασφάλειας, του δικαίου και της βιώσιμης ανάπτυξης.