Του Γιάννη Δαραβίγκα

Ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο νόμος περί των «μέτρων για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη – Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (όπως είναι ο πλήρης τίτλος του διαβόητου, πλέον, νόμου 3845/2010), διά του οποίου ο Ελληνικός λαός, καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό για το διαρκές φαγοπότι των κυβερνητών του. Ο νόμος αυτός καθορίζει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Δ.Ν.Τ., μέσα σε 10 σελίδες. Την επομένη ημέρα από την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο υπουργός εσωτερικών κλπ, εκτόξευσε μια εγκύκλιο με τίτλο «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης».
Εδώ ο κόσμος χάνεται και…..

Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα συγκλονιζόταν από τις πολυπληθείς διαδηλώσεις των εργαζομένων κατά των μέτρων λιτότητας και τρείς συνάνθρωποί μας δολοφονούνταν από τους γνωστούς-γνωστούς (και όχι άγνωστους), ο κ. Ραγκούσης από την ασφάλεια και θαλπωρή του γραφείου του απεργαζόταν σε 54 σελίδες την εξασφάλιση του δικαιώματος ψήφου των ολίγων ομογενών και των απειράριθμων (και διαρκώς αυξανόμενων) αλλογενών! Η περίφημη αυτή εγκύκλιος του υπουργού εσωτερικών κλπ, μνημείον προσβολής της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εξόφθαλμες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ελλήνων και τους θέτει σε υποδεέστερη μοίρα έναντι των αλλοδαπών. Για παράδειγμα διαβάζω ότι αν κάποιος αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια, αν δεν προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, αυτό «δεν καθιστά ελλιπή την αίτηση αλλά αντίθετα τεκμαίρει την επιθυμία του ενδιαφερομένου να αναζητηθεί το ποινικό του μητρώο αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία του δήμου». Ας μου πει κάποιος συμπολίτης μας σε ποια δημόσια υπηρεσία αν δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμαίρεται η επιθυμία του να τα αναζητήσει η υπηρεσία στην οποία απευθύνεται.

Το τεκμήριο αξιοπιστίας

Επίσης σε άλλο σημείο της εγκυκλίου διαβάζω: «Η μόνιμη διαμονή σε συγκεκριμένο Δήμο πιστοποιείται εφόσον έχουν παρέλθει δύο έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την έκδοση του σε ισχύ τίτλου διαμονής χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου άλλων δικαιολογητικών για τον σκοπό αυτό…. αφού η υποβολή της αίτησης για την έκδοσή της αποτελούν τεκμήριο της εκεί μόνιμης διαμονής…». Ας βρεθεί κάποιος Έλληνας που θέλει να κάνει μεταδημότευση ή να εγγραφεί σε κάποιο Δήμο της χώρας και να μου πει ότι κάνοντας μια απλή αίτηση εγγράφεται στα μητρώα του. Χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς δικαιολογητικά, χωρίς δυσκολίες.

Και το κερασάκι στην τούρτα: «για την υποστήριξη της πρώτης εφαρμογής του Ν.3838/2010 για την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων στη χώρα μας μεταναστών στις τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει, υπό την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΣΑΗΔ, Κέντρο εξ αποστάσεως συνδρομής (Help Desk).

Το τηλεφωνικό κέντρο του Help Desk απαντά στους εξής αριθμούς:

210 5205730 210 5230836 210 5231386»

Εν μέσω δραματικών περικοπών σε δαπάνες, μισθούς και προσωπικό, δημιουργούν Κέντρο εξ αποστάσεως συνδρομής (Help Desk) για τους αλλοδαπούς. Αλήθεια για τους Έλληνες υπάρχει κάτι τέτοιο; Και αφού δεν υπάρχει, πότε θα δημιουργηθεί για να εξυπηρετούνται ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;