ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές, που έχουν επέλθει με το Νόμο 3842/23.04.2010, στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Φ.Π.Α., στον Φόρο Ακινήτων και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών, καθώς και σε Ελευθέρους Επαγγελματίες που επιθυμούν να γνωρίσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων, δαπάνες που κτίζουν αφορολόγητα όρια και αρνητικούς φόρους. Παραδείγματα – Εφαρμογές
 • Όλες οι αλλαγές στις εκπτώσεις του εισοδήματος, στις μειώσεις του φόρου και στις αυξήσεις των αφορολόγητων ορίων της κλίμακας
 • Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια δαπανών διαβίωσης) και δαπάνες (τεκμήρια) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Παραδείγματα και εφαρμογές – εφαρμογή των τεκμηρίων – αμφισβήτηση των τεκμηρίων από τον φορολογούμενο
 • Κατάργηση και τροποποίηση των φοροαπαλλαγών και κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Παραδείγματα και εφαρμογές
 • Αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Εταιριών Κοινωνικού Δικαίου, όταν σε αυτές συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα
 • Φορολόγηση των Κ/Ξ, των Αστικών, των Συμμετοχικών και αφανών εταιρειών. Οικοδομικές επιχειρήσεις, νέος συντελεστής προσδιορισμού των κερδών
 • Εκμεταλλευτές Λεωφορείων, ΤΑΧΙ, φορτηγών αυτοκινήτων, ενοικιαζόμενων δωματίων, Camping, λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί. Νέος τρόπος φορολόγησης
 • Αλλαγές στο εισόδημα από ακίνητα, τις εκπτώσεις και το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας. Παραδείγματα και εφαρμογές
 • Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, που προκύπτει από την παραχώρηση χρήσης Ε.Ι.Χ. εταιρείας στα στελέχη της. Παραδείγματα και εφαρμογές
 • Τριγωνικές συναλλαγές, υπερτιμολογήσεις – υποτιμολογήσεις. Κράτη προνομιούχων φορολογικών καθεστώτων. Παραδείγματα και εφαρμογές
 • Όλες οι αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παραδείγματα και εφαρμογές
 • Φορολογία διανεμόμενων και αδιανέμητων κερδών Ανωνύμων Εταιρειών, Ε.Π.Ε., κ.λπ. Φορολόγηση κερδών που εξάγει υποκατάστημα στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή. Φορολογία κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
 • Κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων
 • Κ.Β.Σ. Νέος τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης. Κατάργηση βιβλίων υποκαταστήματος. Κατάργηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας, υπαγωγή επιχειρήσεων σε βιβλία Β΄ κατηγορίας. Συναλλαγές πάνω από 3.000,00 €. Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Φορολογία Κεφαλαίων, Φορολογία ακινήτων (Φ.Μ.Α.Π.) Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα. Δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων. Συμπληρωματικός φόρος επί ακινήτων
 • Φ.Π.Α. Επαγγέλματα που υπάγονται στο Φ.Π.Α. Χρόνος υπαγωγής και διαδικασία υπαγωγής
 • Τόπος παροχής υπηρεσίας (Άρθρο 14 ν.2859/2000). Όλες οι αλλαγές
 • Αναπτυξιακά φορολογικά κίνητρα (επιχειρηματικής, νεανικής, ευρεσιτεχνικής, διατήρησης θέσεων εργασίας, κινηματογραφικής παραγωγής)
 • Αυτοπεραίωση, νέος τρόπος. Παραδείγματα & εφαρμογές
 • Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων με ευνοϊκούς όρους. ΠΟΛ 1044 / 22.04.2010

Εισηγητής:

Καλαμαράς Νίκος, Φοροτεχνικός Σύμβουλος με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική  εμπειρία.

Περιλαμβάνονται

 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου και
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε  ηλεκτρονική μορφή

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ  0,45%. Καταληκτική  ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τρίτη 8 Ιουνίου 2010.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίνα Βλαχαΐτη
Τηλέφωνο επικοινωνίας:210.62.15.220

H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ ΛΑΕΚ 0,45%.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τρίτη 8 Ιουνίου 2010.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στείλτε συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής στο Fax 210.62.15.421
ή ηλεκτρονικά στο email info@abpm.gr

Τα σεμινάρια της Abpm προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στα δεδομένα της εταιρείας σας.

ΚΟΣΤΟΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 320 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού: ALPHA BANK 163002320002857 ΙΒΑΝ: GR51 0140 1630 1630 0232 0002 857

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

•Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου και
•Την παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABPM

Η Abpm έχει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της οργάνωσης των Οικονομικών Λειτουργιών των Επιχειρήσεων και διαθέτει δυναμικό συμβούλων, οι οποίοι έχουν μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα, τα στελέχη της έχουν ασχοληθεί με τους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Λειτουργιών, καθώς και της διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα του Στρατηγικού Management, του Ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και στις εγκαταστάσεις συστημάτων BUDGETING και MANAGEMENT REPORTING.
Επίσης, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρακτικής κατεύθυνσης στους παραπάνω τομείς με εισηγητές τους κορυφαίους της αγοράς σε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο.Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο site μας www.abpm.gr