Σε €21 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ το α’ τρίμηνο του 2010, επιβαρυμένα από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών. Πρόκειται για πτώση 93% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο την ώρα που οι αναλυτές εκτιμούσαν για κάμψη 75%.