Αυτό είναι το προκλητικό γραμματόσημο που κυκλοφόρησαν τα Σκόπια με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.Η σκοπιανή προεδρία στον οργανισμό «βαφτίστηκε» … «μακεδονική» παρά τις αντιδράσεις της Αθήνας, που τελικά αρκέστηκε στο να υπάρχει σε κάθε επίσημο έγγραφο η υποσημείωση πως : «η διανομή εγγράφων εκ μέρους ενός εκπροσώπου της προεδρίας γίνεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του εν λόγω εκπροσώπου και δεν προδικάζει τη νομική ή πολιτική θέση του Συμβουλίου των Υπουργών».

Τα Σκόπια ανέλαβαν στις 10 Μαΐου επίσημα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, έως τον προσεχή Νοέμβριο, επιδιώκοντας αρχικά να κάνουν χρήση της ονομασίας «Μακεδονία». Μετά τις ελληνικές αντιδράσεις επέλεξαν το «ΜακεδονικήΠροεδρεία», το οποίο τελικά έγινε αποδεκτό από το Συμβούλιο των Υπουργών.

 Στο γραμματόσημο που ήδη κυκλοφορεί, αναγράφεται σε σκοπιανά και αγγλικά το «Μακεδονική Προεδρεία» μαζί με το λογότυπο της σκοπιανής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η ονομαστική αξία του γραμματοσήμου είναι 18 δηνάρια.