ΣΕ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ιστορία εξελίσσεται η Ελλάδα του ΔΝΤ για την τάξη των πολιτικών. Η διαπίστωση αφορά ακόμη και την πολιτειακή στρατόσφαιρα. 

Η ΣΥΝΤΟΜΗ υπόθεση που θα σας αφηγηθώ αρχίζει τον Δεκέμβριο του 2007. Τότε, σε ηλικία εξήντα ετών, συνταξιοδοτείται από την Ακαδημία Αθηνών η κυρία Ευφροσύνη Αργυρίου-Σαρτζετάκη. Πρόκειται- όπως σωστά έχετε υποθέσει- για τη σύζυγο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη. Είναι ιστορικός- αρχαιολόγος και απασχολήθηκε στην Ακαδημία επί τριάντα πέντε χρόνια ως επιμελήτρια εκδόσεων. Για την ακρίβεια ήταν υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Επιμελητών Εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών με βαθμό Α΄.  

Δεν ήθελε να ξεκουραστεί

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΛΑ. Μόνο που η Ευφροσύνη δεν είχε διάθεση να ξεκουραστεί. Προσελήφθη λοιπόν εκ νέου στο Δημόσιο, τούτη τη φορά ως υπάλληλος του συζύγου της. Τον Ιανουάριο του 2008- ούτε μήνας δεν πέρασε- η διευθύντρια του Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας κυρία Αικατερίνη Φλώρου ενημερώνει εγγράφως – αριθμός πρωτοκόλλου 1606/70- την κυρία Σαρτζετάκη:

«Σας ανακοινώνουμε ευχαρίστως ότι, με το από 11 Ιανουαρίου 2008 Π.Δ., περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ15/15-01-2008 ΥΟΔΔ διοριστήκατε σε θέση μετακλητού υπαλλήλου της Προεδρίας της Δημοκρατίας με μισθολογικό κλιμάκιο 1ο και βαθμό Α΄ της κατηγορίας ΠΕ. Κατόπιν αυτού, παρακαλείσθε να παρουσιασθείτε την 16η-1-2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η π.μ. ενώπιον της διευθύντριας τουΓραφείου Διοικητικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας προκειμένου να δώσετε τον καθορισμένο για την Υπηρεσία όρκο (αριθμός βεβαίωσης ΥΔΕ στην Προεδρία της Δημοκρατίας 58/14-01-08)».

ΜΙΑ ΜΕΡΑ αργότερα, σε επόμενο έγγραφο του Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων της Προεδρίας (με αριθμό πρωτοκόλλου 1621/72) ο Κωνσταντίνος Γεωργίου, γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί την απόφαση τοποθέτησης της κυρίας Σαρτζετάκη ως μετακλητής υπαλλήλου «με μισθολογικό κλιμάκιο 1ο και βαθμό Α΄ της κατηγορίας ΠΕ στο γραφείο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Χρήστου Σαρτζετάκη

Δεν έχει καμία ανάμειξη

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ και μετακλητή δημόσια υπάλληλος λοιπόν η κυρία Σαρτζετάκη. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως, προς αποφυγήν- θεσμικών ή πολιτικών παρεξηγήσεων- επισημαίνω ότι ένας Πρόεδρος δεν έχει καμία ανάμειξη στο ποια πρόσωπα επιλέγουν οι προκάτοχοί του για να στελεχώσουν τα κατά νόμον γραφεία τους.

Αυτό είναι κάτι που το χειρίζονται με τυπικούς όρους οι υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Με άλλα λόγια, ο Κάρολος Παπούλιας δεν έχει καμία εμπλοκή στο πώς αποφάσισε να στελεχώσει το γραφείο του ο Χρήστος Σαρτζετάκης.

TA NEA