Την ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας στους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες κρίνει απαραίτητη ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, έτσι ώστε όπως τονίζει να αποφευχθούν τα χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία.

“Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε έτσι ώστε να αποφευχθούν τεράστιες απώλειες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως, είναι μια ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους” τόνισε σε συνέντευξη από την Ελβετία.

Προσθέτει πως μια μη-ελεγχόμενη χρεοκοπία θα οδηγούσε στα αντίθετα αποτελέσματα και θα απειλούσε με παγκόσμια μετάδοση της κρίσης.

Ένας τρόπος ελεγχόμενης χρεοκοπίας, κατά τον Ρουμπινί, είναι η παράταση των δανείων από πέντε έως δέκα χρόνια καθώς και μείωση των πληρωμών που αφορούν τόκους την ώρα που θα διατηρηθεί η ονομαστική αξία των ομολόγων σταθερή.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Ρουμπινί, το χρέος της Ελλάδας πρέπει να μειωθεί. “Το να σταθεροποιείς την αναλογία του χρέους σου στο 145% του ΑΕΠ δεν είναι σταθερότητα” αναφέρει. Αποκαλώντας το σταθεροποίηση είναι λίγο σαν αστείο κατέληξε στις δηλώσεις του.

Όσον αφορά στην ισοτιμία του ευρώ, ξεκαθάρισε πως πρέπει να έρθει σε αναλογία ένα προς ένα με το δολάριο, αν όχι να πέσει πιο χαμηλά, έτσι ώστε να μην διασπαστεί η ΟΝΕ.