ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΛΕΙΑΣ Χ. ΚΑΦΥΡΑ ΣΤΗ 3Η ΔΕΠΙΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ
Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013, στη 2η σελίδα της εισήγησης συμπεραίνεται ότι: «Η πρόσφατη εικόνα της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλώνει συνολικά μία ικανοποιητική πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του προγράμματος».

Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να έχω διαφορετική άποψη. Η υλοποίηση του προγράμματος τα τελευταία 3,5 χρόνια, από την 1η Ιανουαρίου 2007, που οι δαπάνες θεωρούνταν επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις.

Μπορεί κατά την πρώτη εφαρμογή του κανόνα Ν+3 να μην χάθηκαν πόροι λόγω των προκαταβολών και των γεφυρών, όμως υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων στα επόμενα έτη, εάν δεν επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη χωρική ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οι δύο πιο αξιόπιστοι δείκτες που αντικατοπτρίζουν την προοπτική και το βαθμό υλοποίησης, δηλαδή οι νομικές δεσμεύσεις και οι απορροφήσεις είναι απογοητευτικοί…….

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φακέλου που μας δόθηκε, οι άξονες προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας, Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής καθώς και η Τεχνική Βοήθεια παρουσιάζουν Νομικές Δεσμεύσεις μηδέν (0) και απορροφήσεις μηδέν (0).

Ένας μόνο, ο άξονας προτεραιότητας Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας παρουσιάζει Νομική Δέσμευση 40,8 εκ. ευρώ και απορροφήσεις 23,6 εκ. ευρώ. Στο σύνολό του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρεται στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 7,4% και η απορροφητικότητα στο 4,3% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την ψήφιση του Ν. 3840/2010 αποκέντρωσε σε ένα βαθμό τις αρμοδιότητες διαχείρισης και προέβη στην απλοποίηση των διαδικασιών προκήρυξης και ένταξης πράξεων στο πρόγραμμα.

Για την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος ίσως θα πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στα θέματα μελετών καθώς και στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και απαλλοτριώσεων.

Για παράδειγμα, το έργο της βελτίωσης της οδού Κυλλήνης – Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω απαλλοτριώσεων. Ήδη έχει ορισθεί δικάσιμος για τις 17 Ιουνίου 2010 και όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε να μη γίνει αναβολή της δίκης, ώστε να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδας και να προχωρήσει το έργο.

Τρεις προτάσεις σχολείων του Νομού Ηλείας που υποβλήθηκαν στις 30-11-2009 καθυστερούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα από τη Διαχειριστική Αρχή, γιατί λείπουν μόνο οι εγκρίσεις των κτηριολογικών προγραμμάτων από τον ΟΣΚ. Πέρασαν ωστόσο 6 μήνες για να γίνουν κάποιες διορθώσεις.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ με συντομία σε ορισμένες περιπτώσεις έργων, που αφορούν άμεσα στο Νομό Ηλείας. Στον άξονα προτεραιότητας 1 και στη θεματική προτεραιότητα «Εθνικές Οδοί» δεν περιλαμβάνεται στις εντάξεις η ολοκλήρωση του έργου «Εθνική οδός Πύργου – Τριπόλεως, τμήμα Λιναριά – Λούβρο». Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στο Γ’ ΠΕΠ και εκτελέσθηκε από την υπηρεσία της ΔΕΚΕ της Περιφέρειας. Το έργο έμεινε ημιτελές γιατί δεν προκηρύχθηκε η εργολαβία ολοκλήρωσης των ασφαλτικών και λοιπών εργασιών οδοποίιας, προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ. Προτείνουμε η ολοκλήρωση του έργου να ενταχθεί στο ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και η κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του άξονα «Εθνική οδός Πύργου – Τριπόλεως» να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Προσπελασιμότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο συντάσσει τις σχετικές μελέτες.Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στο τμήμα Λούβρο – Κόμβος Άσπρων Σπιτιών – Κόμβος Ηραίας, που έχει πλήρεις μελέτες και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Η αναπτυξιακή σημασία του έργου αυτού είναι προφανής. Σ΄αυτό νομίζω ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη θεματική προτεραιότητα «Περιφερειακές / Τοπικές οδοί», η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας σε σχετική προκήρυξη υπέβαλε τρεις πλήρως ώριμες προτάσεις:

Η βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα.
Η κατασκευή γέφυρας στον χείμαρρο Τσεμπερούλα της επαρχιακής οδού Κρέσετνα – Ανδρίτσαινα Ν. Ηλείας Π/Υ 3,89 εκ. ευρώ που απορρίφθηκε , παρά τις αντιρρήσεις μας, ως σημειακή παρέμβαση.
Το τρίτο έργο : «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνης – 111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψης Δάφνη – Παράκαμψη Κεραμιδιάς Ν. Ηλείας Π/Υ 7 εκ. ευρώ είναι προς αξιολόγηση στη Διαχειριστική Αρχή. Ευελπιστούμε σύντομα να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα, αφού στον αντίστοιχο κωδικό 23 υπάρχουν συνολικά πόροι 50,2 εκ. ευρώ.

Στη θεματική προτεραιότητα «Αερολιμένες» αναμένουμε σύντομα να ενταχθεί στο πρόγραμμα το έργο «Εγκαταστάσεις αερολιμένα Ανδραβίδας» για το οποίο έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από την ΥΠΑ.

Στη θεματική προτεραιότητα «Λιμάνια» έγινε σχετική πρόσκληση ύψους 7,647 εκ. ευρώ , με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γεγονός που αποκλείει την υποβολή πρότασης από τη Ν.Α. Ηλείας για τη βελτίωση – αναβάθμιση του λιμανιού του Κατακόλου. Το λιμάνι του Κατακόλου, λόγω της Αρχαίας Ολυμπίας, αποτελεί πόλο έλξης κρουαζιεροπλοίων. Το 2009 αφίχθησαν στο Κατάκολο 337 κρουαζιερόπλοια με 708.728 επιβάτες-τουρίστες και 253.256 άτομα του πληρώματος, ήτοι το 40% των συνολικών διακινουμένων με κρουαζιέρες στην Ελλάδα. Το 2010 αναμένονται 343 αφίξεις, ενώ διαφαίνεται ότι μετά από 3-4 χρόνια το λιμάνι Κατακόλου με τη σημερινή μορφή δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Συνεπώς είναι άκρως απαραίτητο να ενταχθεί σε πρόγραμμα η αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών υποδομών Κατακόλου.

Η θεματική προτεραιότητα «Σιδηρόδρομοι» προκηρύχθηκε με πρϋπολογισμό 5,8 εκ. ευρώ τον Αύγουστο του 2009.Όμως δεν υποβλήθηκε πρόταση και η προκήρυξη ανακλήθηκε. Να υπενθυμίσω ότι στο Γ΄ΠΕΠ είχε ενταχθεί το έργο βελτίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής Πατρών Πύργου, προϋπολογισμού 9,1 εκ. ευρώ, το οποίο απεντάχθηκε λόγω μη συντέλεσης των απαλλοτριώσεων. Αν ο ΟΣΕ έχει τροποποιήσει τον σχεδιασμό του θα πρέπει οι πόροι να κατευθυνθούν σε ένα άλλο νομαρχιακό έργο.

Στη θεματική προτεραιότητα του άξονα 3 Διαχείριση – Διανομή ΄Υδατος (πόσιμο νερό) έχουν υποβληθεί ώριμες προτάσεις και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Αναμένουμε να μας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Τέλος, ο άξονας προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» παρουσιάζει μηδενική απορροφητικότητα. Έγινε πρόσκληση για την ένταξη και υλοποίηση δράσεων μόνο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Προτείνουμε, όπως άλλωστε έχουμε ζητήσει και σε προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, να αποκεντρωθεί ένα μέρος της Τεχνικής Βοήθειας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι δράσεις πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.