Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε, χωρίς τους συναρμόδιους φορείς ΥΕΘΑ και ΥΠΑ, την πολιτική ευθύνη να αντιδράσει σε δημοσιεύματα της «Ε» και της «Κ.Ε.» περί των ανεξέλεγκτων πτήσεων τουρκικών μαχητικών στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Στην απάντησή του το ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η διαδικασία στους κόλπους του ICAO που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα «…αφορά μη δεσμευτικό κείμενο του ICAO (FASID). Η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι σε εκκρεμότητα. Η χώρα μας, όπως και η Κύπρος, έχει υποβάλει έγκαιρη και ισχυρή ένσταση».

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν δίνει πειστική απάντηση γιατί ο ICAO για ένα μη «δεσμευτικό κείμενό» του (όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΞ) απασχολεί τα 175 κράτη-μέλη του Οργανισμού από το 2008 μέχρι σήμερα και θέτει καταληκτική ημερομηνία την 15.1.2010 για την κατάθεση των τελικών θέσεων των κρατών-μελών, προτού προχωρήσει τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Το ΥΠΕΞ δεν εξηγεί γιατί για ένα «μη δεσμευτικό κείμενο» του ICAO άλλαξε την αρχική ελληνική θέση από «αντίρρηση» σε απλή «επιφύλαξη», για να την ξαναλλάξει εκπροθέσμως σε «αντίρρηση».

Και επιπλέον δεν εξηγεί τι είδους «μη δεσμευτικό κείμενο» είναι αυτό, στο οποίο η πλειοψηφία των κρατών-μελών δέχονται τις ανεξέλεγκτες πτήσεις μαχητικών στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, παρά την «αντίρρηση» της Ελλάδας.

Οι απαντήσεις φαίνονται καθαρά στα επίσημα πρακτικά των κοινών συσκέψεων ΥΠΕΞ, ΥΕΘΑ και ΥΠΑ από το 2008 μέχρι και σήμερα.

ΓΕΑ: Συνδιαχείριση
Ετσι, σε επίσημο έγγραφό του από το 2008, το ΓΕΑ αναφέρει για την περίφημη παράγραφο 18 τού υπό τροποποίηση κειμένου για τις ανεξέλεγκτες πτήσεις στο Αιγαίο:

«…Η παρούσα πρόταση προσδίδει τη διάσταση δυνατότητας ανεξέλεγκτης χρήσης του διεθνούς εναέριου χώρου του Αιγαίου από στρατιωτικούς χρήστες (σ.σ. δηλαδή από τουρκικά μαχητικά), εξέλιξη που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο ούτε με τα εθνικά συμφέροντα… Ο διεθνής εναέριος χώρος του Αιγαίου τίθεται υπό καθεστώς διαπραγμάτευσης και η διαχείρισή του θα υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αποτελεί ουσιαστικό βήμα για συνδιαχείριση του Αιγαίου και καθιέρωση μόνιμων περιοχών στην περιοχή αυτή…».

Στη σύσκεψη της 17.12.2009 (σ.σ. αφού προηγουμένως έχει αλλαχθεί η ελληνική θέση από αντίρρηση σε απλή «επιφύλαξη») ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών παρατήρησε ότι «η βελτίωση του κειμένου κατόπιν διαπραγματεύσεων, περιορίζοντας τις ανεξέλεγκτες στρατιωτικές δραστηριότητες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παρά τα προφανή μειονεκτήματά της, ήταν υπό τις περιστάσεις η καλύτερη δυνατή, δεδομένου ότι δεν υπήρξε υποστήριξη των ελληνικών θέσεων και οι αποφάσεις (στον ICAO) λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία…» (σ.σ. έτσι αποδεικνύεται ότι το κείμενο τροποποιήσεων του ICAO είναι απολύτως δεσμευτικό για τις 174 από τις 175 χώρες του Οργανισμού).

Στην ίδια σύσκεψη όμως, το ΓΕΑ επανέλαβε ότι η παρ. 18 (σ.σ. ανεξέλεγκτες τουρκικές πτήσεις στο Αιγαίο) εκφεύγει από διαδικασίες και προβλέψεις του ICAO, θεωρεί ότι «μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ αρνητική για τα εθνικά συμφέροντα…» και υποστήριξε την άποψη εξέτασης της κατάθεσης επίσημης αντίρρησης στον ICAO.

ΓΕΕΘΑ: Ενσταση
Στις 11.1.2010 στη σχετική σύσκεψη, το ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι «πρέπει να υποβληθεί ένσταση διότι οι τροποποιήσεις είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα και θα επηρεάσουν την αεράμυνα της χώρας…» και πρότεινε το θέμα να τεθεί υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας. Το ΥΠΕΞ και η ΥΠΑ συμφώνησαν να ξανατεθεί η θέση «της αντίρρησης».

Στην αντίδρασή του το ΥΠΕΞ επιμένει ακόμα ότι «…η ελληνική πλευρά εξασφάλισε να καταγράφονται στο ίδιο κείμενο του ICAO οι ελληνικές θέσεις περί ανάγκης υποβολής των σχεδίων πτήσεων. Η ανωτέρω συζήτηση δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες και την ακολουθούμενη από τη χώρα μας πρακτική…».

Με τη θέση του αυτή το ΥΠΕΞ ουσιαστικά παραδέχεται ότι μπορούν όλοι να πετούν ανεξέλεγκτα στο Αιγαίο εκτός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία υποχρεούται να καταθέτει σχέδια πτήσεων… *
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ