Δείτε για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Ραντάρ Θήρας στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Θήρας