Βρυξέλλες, Γιώργος Δαράτος

Τετραπλασιάσθηκε μέσα σ’ ένα χρόνο ο αριθμός των αλλοδαπών μεταναστών που πήραν την ελληνική ιθαγένεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η κοινοτική στατιστική υπηρεσία, η Eurostat, το 2007 πήραν την ελληνική ιθαγένεια 3.920 αλλοδαποί, ενώ το 2008 16.920.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 1,5 αλλοδαπούς με ελληνική ιθαγένεια για κάθε 1.000 Έλληνες, ενώ σε κάθε 1.000 αλλοδαπούς, κατοίκους της Ελλάδας, μόλις οι 6 απόκτησαν το 2008 την ιθαγένεια της χώρας. Πρόκειται για το μικρότερο αριθμό αλλοδαπών που έχουν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία κατοικούν μεταξύ όλων των κοινοτικών χωρών.
Στις 27 χώρες της Ένωσης πήραν την ιθαγένεια μιας από αυτές 707.110 άτομα το 2007 και 695.880 άτομα το 2008. Από τους μετανάστες που πήραν την ελληνική ιθαγένεια το 2008 το 59% προέρχεται από την Αλβανία, (9.996 άτομα), το 7,6% από τη Γεωργία (1.285 άτομα) και το 4,9% από την Ρωσία (834 άτομα).

Μαρόκο
Οι περισσότεροι μετανάστες που έχουν πάρει το 2008 την ιθαγένεια ενός κράτους – μέλους της Ένωσης προέρχονται από το Μαρόκο (64.000 άτομα), την Τουρκία (50.000), τον Ισημερινό (Εκουαδόρ – 27.000), την Αλγερία (23.000) και το Ιράκ (20.000). Μερικές χώρες έχουν τη μαζική προτίμηση των μεταναστών μιας άλλης τρίτης χώρας, όπως στην Ελλάδα το 59% των μεταναστών που πήραν την ιθαγένεια της χώρας είναι Αλβανοί, στη Ρουμανία το 89% των αλλοδαπών που πήραν την ιθαγένεια είναι Μολδαβοί, στην Ουγγαρία το 68% είναι Ρουμάνοι.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ