«Αδράνεια της Ελλάδας να εξασφαλίσει δια μέσου της νομοθετικής οδού τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού στον τόπο της διαμονής τους», καταλόγισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην απόφαση δε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται ότι η Ελλάδα καθυστερεί τη διευθέτηση του θέματος εδώ και 30 χρόνια. Η υπόθεση εκδικάσθηκε ύστερα από προσφυγή των Νικόλαου Σιταρόπουλου και Χρήστου Γιακουμόπουλου, κατοίκων Στρασβούργου Γαλλίας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, οι δύο υπάλληλοι απευθύνθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου προς στον Έλληνα πρέσβη στη Γαλλία, εκφράζοντας το αίτημα να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές από τον τόπο διαμονής τους. Ο πρέσβης απάντησε ότι λόγω “αντικειμενικών δυσκολιών”, δηλαδή εξ’ αιτίας της έλλειψης νομικού πλαισίου, δεν ήταν δυνατή η οργάνωση εκλογικών κέντρων στο εσωτερικό των πρεσβειών.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε, με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά, ότι υπήρξε παραβίαση του σχετικού άρθρου που αναφέρεται στο δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Παράλληλα, θεωρεί ότι “η αναγνώριση της παραβίασης αποτελεί εκ των πραγμάτων μία δίκαιη και επαρκή ικανοποίηση” για τους προσφεύγοντες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν επιδίκασε αποζημιώσεις για τους προσφεύγοντες πλην του ποσού των 2.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.