Μπορεί κάποια επιτροπή της Ομοσπονδίας μας να απαντήσει? Ή μήπως ο πλανήτης μας δεν αφορά συνεδρίασεις του συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας?

Τι κάνει ο ελληνικός κόσμος της Νέας Υόρκης γιά τα παιδιά μας? Μπορεί η μικρή τούτη νάχει περισσότερο μυαλό—δηλαδή νoητικό, συναισθηματικό και ιχθυοσαυρικό ή ενστικτώδη εγκέφαλο—από τους ηγέτες του ελληνικού κόσμου της Νέας Υόρκης?

 

Άλλα σχόλια είναι ίσως περιττά!