ΣΑΦΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ στις διατυπώσεις για την ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ και τις σχέσεις της µε την Ε.Ε.διαπιστώνουν διπλωµατικές πηγές στην έκθεση της Κοµισιόν για την ΠΓΔΜ, η οποία κατά τα λοιπά µοιάζει µε την έκθεση του 2009.

 


Οπως και στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του περσινού Δεκεµβρίου, αναφέρεται ότι «η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συµπεριλαµβανοµένης µιας αµοιβαίως αποδεκτής λύσης στο ζήτηµα της ονοµασίας, παραµένει ουσιώδους σηµασίας». Αναφορά γίνεται και στις απευθείας συναντήσεις του Γιώργου Παπανδρέου µε τον σκοπιανό οµόλογό του.

Σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι «οι δύο χώρες µετέχουν σε συνοµιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών για το πρόβληµα της ονοµασίας και έχουν πραγµατοποιηθεί διµερείς συναντήσεις ακόµη και σε πρωθυπουργικό επίπεδο». Ενώ επισηµαίνεται ακόµη µία φορά ότι ενέργειες και δηλώσεις που επιδρούν αρνητικά στις σχέσεις καλής γειτονίας θα πρέπει να αποφεύγονται. Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή προοπτική της ΠΓΔΜ, σηµειώνεται ότι η γειτονική χώρα οφείλει να κάνει περισσότερα βήµατα προόδου στους τοµείς του διαλόγου µεταξύ πολιτικών φορέων, των µεταρρυθµίσεων της δικαιοσύνης και της δηµόσιας διοίκησης, της αντιµετώπισης της διαφθοράς, της ελευθερίας της έκφρασης και της βελτίωσης του επιχειρηµατικού κλίµατος.